Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

DEL_wedd@u - gan Gwion Hallam     

DEL_wedd@u - gan Gwion Hallam Ysgol Theatr, Cerdd a’r Cyfryngau - Coleg Prifysgol y Drindod
Cynhyrchiad darpar raddedigion 2009

DEL_wedd@u - gan Gwion Hallam


Teulu. Ffrindiau. Cymdogion. Gelynion.... a’r cyfrinachau yn drwch.

Drwy gadwyn o olygfeydd, cawn gipolwg ar fywydau chwe unigolyn cyffredin. Nid cymeriadau wedi eu hynysu ydynt o reidrwydd, ond maent oll - mewn rhyw fodd neu'i gilydd - yn ysglyfaeth i’w hamgylchiadau. Gwelir sut all greddf a chredoau person fod yn drech ar unrhyw ddewis doeth!

Mae ei Mam yn ei galw’n ‘fy Anna fach’ erioed; ond i ‘ddynion y we’ sy’n ei gwylio, Miss Hardy yw perchennog y sodlau uchel. Yn gocyn i gyd mae party_godGlen yn ‘siarad’ drwy dext â phawb; ond heb ‘gyfathrebu’ â neb erioed mewn gwirionedd. ‘Ed’ fydd ei gwr yn ei galw o hyd; ond Private Edwina Rees Brook ddaeth yn ôl o Iraq a’i meddwl wedi dryllio.

Fel ‘Paulie bach ni ‘ fydd ei deulu’n ei gofio; ond nid felly ddynion y wefan a welai ynddo ddarpar ferthyr, a’i ail enwi’n Sahl Atta Mohammad. Mae ‘Mr Hughes’ yn athro di-liw pan nad yw’n chwarae rôl; ond ar ei ben ei hun daw Bigboy yn fyw tra’n chwilio gwefannau amheus y rhyngrwyd. Oes peryg iddo golli ei hun wrth wneud? Samantha Drugarog sy’n gwrando ar bob cwyn wrth weithio i’r Samariaid; ond heb glywed ei galar ei hun. ‘Sam’ fyddai ei thad yn ei galw.

Tu ôl i sgrîn yr wyneb beth sy’n cuddio?
Tu ôl i groen y llun mae’r gwir go-iawn?
Er mwyn gweld dy hun... rhaid chwalu’r ddelwedd.

Mai 20fed & 21ain – Adeilad Y Llwyfan, Campws Coleg Prifysgol y Drindod 7:30
Mynediad trw raglen: £8/£4

Nifer cyfyngedig o seddi gellir eu harchebu drwy ffonio (01267) 676685
Cynnwys yn anaddas i blant ifanc
 
web site
:

e-mail:
Friday, May 15, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk