Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

SGRIPT XPLOSURE! 4 @ Chapter     

<b>SGRIPT XPLOSURE! 4 @ Chapter</b>
Thur 27 &#8211;Sat 29 September

<i>"Today, in a tightly interconnected cyber-world, our electronic Net may deal a fatal blow to theatre and all it implies. The latest digital technology is combining together with neglect, anti-theatrical prejudice and the worship of a shallow 'modernity' to shift people away from the live performance. " </i>
Michael Kustow, Producer and author of Theatr@Risk

As the technological possibilities for entertaining and communicating proliferate, is there still a role for the low-tech medium of theatre and does the writer belong in this brave new world?

Sgript Cymru resumes its regular forum for writers, theatre makers and the just plain interested with workshops and readings plus a conversation between internationally acclaimed theatre and film producer, Michael Kustow, and writer-director, Geoff Moore, on the necessity or otherwise of keeping theatre live, and a late night samler from Mike Pearson.

If you haven&#8217;t already subscribed, £5 brings you unlimited access to all the events in this Sgript Xplosure! 4 and for the rest of this year.

For further details, please contact Sgript Cymru

Wrth i&#8217;r adnoddau technolegol ar gyfer diddanu a chyfathrebu ehangu, a oes gan theatr, fel cyfrwng prin ei dechnoleg, rôl i&#8217;w chwarae, ac a yw&#8217;r awdur yn perthyn i&#8217;r byd newydd dewr yma?

Mae Sgript Cymru yn parhau â&#8217;i fforwm rheolaidd ar gyfer ysgrifenwyr, ymarferwyr theatr a&#8217;r rhai hynny sydd â diddordeb, gyda gweithdai a darlleniadau ynghyd â thrafodaeth rhwng y cynhyrchydd ffilm a theatr byd enwog, Michael Kustow, a&#8217;r awdur-gyfarwyddwr, Geoff Moore, ar yr angenrheidrwydd o gadw theatr yn fyw neu beidio, a rhagflas hwyrol gan Mike Pearson..

Os nad ydych eisoes wedi tanysgrifio, cofiwch fod £5 yn rhoi mynediad anghyfyngedig i holl ddigwyddiadau Sgript Xplosure! 4 ac am weddill y flwyddyn.

Am ragor o fanylion cysylltwch â Sgript Cymru
Sgript Cymru  
web site
:
Mai Jones
e-mail: sgriptcymru@sgriptcymru.com
Monday, September 17, 2001back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk