Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Two Dance Duets/ Dau Ddeuawd Dawns/ Kaksi Tanssiduettoa     

Two Dance Duets/ Dau Ddeuawd Dawns/ Kaksi Tanssiduettoa Peripheral Landscapes + Touched

Y Llofft, Chapter Arts Centre, Cardiff/ Caerdydd

Tues 28 + Wed 29 July • 8pm • Maw 28 + Mer 29 Gorffennaf

£10/£8/£6

Chapter 029 2030 4400 www.chapter.org

Developed in the ancient and changing landscapes of Carmarthenshire and Tornio and Ylitorno in Finland, Peripheral Landscapes is a duet performed by Eeva–Maria Mutka and Titta Court in collaboration with choreographer Gaby Agis, costume designer Helen Merrin and filmmaker Jeff Higley. From expansive coastal cliffs to dark wooded valleys and fast–flowing northern rivers, the dance gradually reveals the performers’ own histories within these places, and to each other.

A 20 min. short film about the making process will be shown prior to the performance and in the interval, in the foyer space.

Touched is a duet performed by dancer/choreographer Gaby Agis and electric bass guitar player Douglas Hart, who fuse together their individual interpretations of dance and sound. Evoking the atmosphere of a live gig, the two performers appear to be in their own worlds: clashing, colliding, and rebounding through the performance space, before ultimately finding unity.Deuawd newydd yw Peripheral Landscapes gan y dawnswyr Titta Court a Eeva-Maria Mutka, mewn cydweithrediad â’r coreograffydd Gaby Agis.

Dyfeisiwyd y rhan fywaf o’r gwaith yn nhirweddau gwahanol Sir Gâr a Tornio a Ylitornio yn y Ffindir, sydd yn amrwyio o gymoedd tywyll coediog i afonydd byrlymus y gogledd. Yn ogystal â chyfleu ymdeimlad y tirweddau hynafol hyn, mae Eeva-Maria a Titta yn raddol yn datgelu eu hanesion personol mewn perthynas â’r llefydd a’i gilydd. Maen nhw’n creu perfformiad pwerus ac emosiynol.

Cyn y perfformiad arddangosir ffilm fer farddonol gan Jeff Higley yn y cyntedd.

Deuawd gan y ddawnswraig/Coreograffydd Gaby Agis a’r cerddor gitâr bas Douglas Hart yw Touched. Mae nhw’n cyfuno eu dehongliadau o ddawns a sain gyda’i gilydd.

Trwy greu awyrgylch ‘gig’ byw, mae’r ddau berfformiwr yn ymddangos fel pebaent mewn bydoedd ar wahan, yng wrthdaro ac yn adlamu trwy’r gofod, cyn darganfod undod yn y pen draw.

Supported by/Cefnogwyd gan: The Arts Council of Wales/Cyngor Celfyddydau Cymru, Arts Council of Finland, Arts Council of Lapland and Wales Arts International/Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

 
web site
:

e-mail:
Sunday, July 26, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk