Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Y Seren o Gymru Michael Ball yn agor taith y sioe Hairspray     

Y Seren o Gymru Michael Ball yn agor taith y sioe Hairspray Bydd un o sêr Cymru yn y West End, Michael Ball, yn arwain y cast pan fydd sioe Hairspray yn dechrauar ei thaith gyntaf erioed o gwmpas y DU ac Iwerddon yng Nghanolfan Mileniwm Cymru y gwanwyn nesaf.

Bydd Michael Ball, a enillodd Wobr Olivier am ei ran fel yr arwres liwgar Edna Turnblad pan agorodd y cynhyrchiad yn y West End yn Llundain, yn agor y daith yng Nghanolfan y Mileniwm Cymru, cyn perfformio mewn lleoliadau dethol ar y daith o amgylch y DU.

Mae'r daith hefyd yn nodi dechrau gyrfa y tu cefn i'r llwyfan i'r canwr - y mae ei deulu'n dod o Aberpennar - wrth iddo ddechrau ar berthynas waith agosach â chynhyrchwyr y sioe, Stage Entertainment. Bydd hyn yn golygu datblygu gwaith a rhannau newydd ar y llwyfan, a bydd Michael hefyd yn gweithio ar yr ochr gynhyrchu yn y dyfodol. Ymhlith y cynlluniau mae adfywio sioe gerdd fawr yn 2011.

Michael Ball yw seren fwyaf blaenllaw Prydain ym maes theatr gerddorol ac mae ei waith recordio wedi gwerthu hyd at blatinwm sawl gwaith. Mae ei sioe boblogaidd ar BBC Radio 2, Michael Ball’s Sunday Brunch, a'i deithiau cyngerdd rheolaidd yn golygu ei fod wedi ennill canmoliaeth gan y beirniaid yn ogystal â chalonnau'r cyhoedd sydd yn hynod ffyddlon iddo. Mae wedi perfformio rhannau blaenllaw mewn cynyrchiadau ar ddwy ochr yr Iwerydd gan gynnwys The Phantom of the Opera, Les Misérables, Aspects of Love, Passion, The Woman in White a Chitty Chitty Bang Bang ac ymddangosodd am y tro cyntaf gyda Opera Dinas Efrog Newydd yn 2005 yn eu cynhyrchiad o Patience gan Gilbert a Sullivan. Mae Michael wedi cyflwyno nifer o sioeau teledu blaenllaw ei hun gan gynnwys Michael Ball Christmas Special, An Evening With Michael Ball ac mae'n gyflwynydd gwadd rheolaidd ar This Morning ar ITV1 a sioeau'r Loteri ar BBC1.

Mae sioe Hairspray wedi'i gosod ym 1962. Mae'r '50au wedi dod i ben ac mae newid yn yr awyr. Dim ond un diddordeb sydd gan Tracy Turnblad o Baltimore, y ferch fawr â'r gwallt mawr a'r galon fwy fyth - sef dawnsio. Mae hi'n ennill lle ar raglen ddawns ar deledu lleol, sef The Corny Collins Show a chaiff ei gweddnewid dros nos o ferch ar y cyrion i seleb enwog hyderus. Ond a all eicon ffasiwn â gwallt mawr fel Tracy dynnu ei mam hynod o swil allan o'r fflat, curo Amber i gipio coron Miss Hairspray, integreiddio sioe Corny unwaith ac am byth AC ennill calon y pishyn lleol Link Larkin, heb sbwylio'i gwallt? Os all unrhyw un wneud hyn, gall Tracy!

Wrth siarad am daith Hairspray dywedodd Michael: "Roeddwn i'n gwybod pan dderbyniais i ran Edna yn wreiddiol ei bod hi'n mynd i fod yn rhan fawr o fy mywyd, ym mhob ffordd, ond sylweddolais i fyth pa mor fawr. Heb os, Hairspray yw un o brofiadau gorau fy ngyrfa ac roedd y cyfle i dreulio rhai nosweithiau'n rhagor yn y ffrogiau hynny yn gyfle na allwn ei wrthod! Ac i symud ymlaen, mae gweithio fel Cynhyrchydd Cynorthwyol i Stage Entertainment yn datblygu sioeau newydd, rhannau newydd a chyfleoedd newydd ar gyfer y dyfodol yn fraint, ac yn rhywbeth na allaf aros i ddecrhau arno."

Ychwanegodd y cynhyrchydd Adam Spiegel: "Rydym wrth ein boddau bod Michael wedi cytuno i lansio taith Hairspray i ni. Mae'r sioe wedi bod yn llwyddiant ysgubol yn Llundain, a ledled y byd, ac mae Michael wedi bod yn rhan fawr iawn o stori Hairspray hyd yn hyn. Mae'n fwy cyffrous byth bod mwy o bobl o amgylch y DU yn mynd i gael y cyfle i weld yr hyfryd Edna Turnblad, ond rydym ni fel cwmni hefyd yn mynd i gael gweithio'n agosach nag erioed gyda Michael y tu ôl i'r llenni wrth i ni ddatblygu gwaith newydd gyda'n gilydd."

Llwyddodd y sioe hynod lwyddiannus Hairspray i adennill ei chyfalaf i gyd yn Theatr Shaftesbury Llundain mewn 29 wythnos yn unig. Agorodd y sioe ym mis Hydref 2007 i ganmoliaeth unfrydol gan y beirniaid a bu'n fenter fusnes lwyddiannus iawn. Yng Ngwobrau Olivier yn 2008, enillodd Hairspray wobr y Sioe Gerdd Orau, yn ogystal ag Actor Gorau mewn Sioe Gerdd i Michael Ball. Enillodd y sioe hefyd wobr y Sioe Gerdd Orau yng Ngwobrau'r Evening Standard, gwobrau Dewis Cynulleidfaoedd Theatr Whatsonstage.com, Gwobrau Critics' Circle a Gwobrau Showbiz y Variety Club.

Yn cydredeg â'r daith, bydd Hairspray yn parhau i ddiddanu dros 10,000 o bobl yr wythnos yn Llundain lle mae cynhyrchiad y West End yn perfformio yn Theatr Shaftesbury. Mae'r sioe gerdd yn dal i dorri recordiau am werthu tocynnau yn y theatr ac mae'n derbyn archebion nawr hyd at fis Hydref 2010.

Ewch i wefan swyddogol y sioe yn www.hairspraythemusical.com

Bydd Hairspray yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o 30ain Mawrth hyd at 24ain Ebrill 2010. Bydd rhagberfformiadau yn rhedeg rhwng 30ain Mawrth hyd at 6ed Ebrill, cyn bydd y sioe yn agor yn swyddogol ar 7fedEbrill. Am ragor o wybodaeth, neu i archebu tocynnau, ffoniwch y swyddfa docynnau ar 08700 40 2000 neu ewch i www.wmc.org.uk
 
web site
:

e-mail:
Friday, August 14, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk