Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Ddau ddyn, un enw, cyd-ddigwyddiad neu rhywbeth mwy sinistr….?     

Ddau ddyn, un enw, cyd-ddigwyddiad neu rhywbeth mwy sinistr….? A ydym yn byw mewn byd lle mae cyd-ddigwyddiad yn gysyniad go iawn neu ydym, yn syml, yn byw mewn byd mor boblog bydd cyd-ddigwyddiadau’n anochel yn mynd i ddigwydd yn hwyr neu’n hwyrach?

Mae’r gomedi dywyll hon ag ysgrifennwyd gan Owen Thomas yn cynnwys dau gymeriad, a berfformir gan Gareth John Bale ac Alastair Sill, yn ymdrin â chyfarfyddiad g_r o’r enw Richard Parker â dieithryn rhyfedd ar fwrdd fferi. Trwy gyfres o ddatguddiadau, mae’r diethryn hynod hwn yn newid bywyd Richard am byth.

Cychwynodd ‘Richard Parker’ fel drama un act 20 munud wrth archwilio y cysyniad o gyd-ddigwyddiad a ffawd, yn rhan o gynhyrchiad llwyddiannus Cwmni Theatr 3D ‘Zufall’, ag ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dyma gynhyrchiad a lwyfannodd 6 drama fer ddwyieithog wedi eu perfformio dros bedair noson yng Nghanolfan y Celfyddydau Chapter yng Nghaerdydd yn ystod Gwanwyn 2008. Roedd y ddwy noson yn lwyddiant ysgubol- y tocynnau oll wedi’u gwerthu a’r adolygiadau yn glodwiw:

“Y theatr yn llawn a graen ar y perfformiadau. Dramâu ysgafn gyda thipyn go lew o waelod iddyn nhw yn rhoi noson o fwynhad pur.” (Gwyn Griffiths, BBC Cymru).

Eglurodd un o’r Cyd-gynhyrchwyr Nia Wyn Jones pam eu bod wedi penderfynu dod a ‘Richard Parker’ yn ei ôl:

“Roeddem wedi ein syfrdanu gyda’r ymateb a gawsom o’r dramau i gyd flwyddyn diwethaf, ac roedd Richard Parker yn enwedig yn llwyddiant mawr gan gymell adborth calonogol iawn gan y gynulleidfa. Cafodd yr actor, Gareth John Bale, gamnoliaeth arbennig am ei berfformiad gwefreiddiol wrth fynegi monolog dechnegol anodd mewn ffordd mor fedrus. Ac yn anghyffredin iawn yn y theatr, cafodd e gymeradwyaeth mawr yng nghanol y perfformiad am ei fedr!”

Yn dilyn llwyddiant y fersiwn un-act o Richard Parker, bydd y fersiwn estynedig yn teithio Cymru a Prydain , gyda’r siwnai yn dechrau ar 20 o Fedi 2009 yn Theatr Hen & Chickens, Islington, Llundain. Dywedodd Hannah Wynn Jones, Cyd-gynhyrchydd:

“ Mae hi mor galonogol i gael cefnogaeth nid yn unig lleoliadau o Gymru ond ymhellach i ffwrdd hefyd. Rydym yn dechrau’r daith yn Llundain ac yna mae ‘Richard Parker’ ar daith i Theatr Torch, Aberdaugleddau; Theatr y Grand, Abertawe; Sherman Caerdydd ac yn dod i ben yng Nghanolfan y Celfyddydau Pontardawe. Mae’n deimlad anhygoel ein bod wedi cyflawni taith mor uchelgeisiol a ninnau’n yn ogystal yn gweithio yn llawn amser.”

Ganwyd 3D yn Haf 2003 i dair o ffrindiau a oedd yn rhannu’r un diddordeb a’r brwdfrydedd am un peth – y theatr. Nia Wyn Jones o Aberdaron; Hannah Wynn Jones o Fae Colwyn a Catrin Wyn Jones o Llanelli. Ffrindiau da, ac erbyn hyn yn bartneriaid busnes. Fel y dywedodd un o’r cyd-gynhyrchwyr Catrin Wyn Jones:

“Adeg ein graddio o Brifysgol Cymru Aberystwyth yn 2003, roedd llawer o’n ffrindiau a’n cyd-fyfyrwyr yn creu grwpiau roc, ac yn cael cynnig cynnal gigs yn aml. Pam lai, meddwn ni, na allwn ni fod yn rhan o rywbeth creadigol tebyg? Pam bod na grwpiau roc o bob safon yn cael llwyfan a chynulleidfa yng Nghymru, ond dim grwpiau theatr? Ein meddylfryd oedd fod drama yn debyg i gig. Noson mas i joio – ‘na be’ ma’ pobol eisiau, felly gobeithio ein bod wedi llwyddo i greu hyn trwy ein cynhyrchiadau!”

Mae’r dair hefyd yn rhannu yr un cyfenw, sydd, wrth gwrs, yn gyd-ddigwyddiad ynddoi’i hun….Rhyfedd!
 
web site
:

e-mail:
Thursday, September 3, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk