Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Darganfod Dawns yn Glan yr Afon mis Medi     

Darganfod Dawns yn Glan yr Afon mis Medi Mae’r amser i Ddarganfod Dawns bron yma! Fydd yr wyl gyffroes yma yn cymeryd lle yn Glan yr Afan, tu mewn a tu allan yr adeilad, o Fawrth 15fed tan Sadwrn 19fed. Dyma eich cyfle i gael blas ar ddawns mewn safleoedd gwahanol yng Nghasnewydd.

Bydd Darganfod Dawns yn arddangos dawns lleol a rhyngwladol ac yn cyfuno Osez! Prosiect Dawns Allanol o Ganada, a ddaeth i Glan yr Afon am y tro cyntaf flwyddyn diwetha ; Citrus Arts sydd yn cyflwyno Wardrobe Diaries sydd y cyfyngu sgiliau acrobatig, dawns, dychymug, a hiwmor ac yn olaf cwmni lleol Ballet Annibynnol Cymru yn cyflwyno How Green Was My Valley.

Prosiect Dawns Allanol hynod o lwyddianus ac am ddim yw Osez!, a ddaeth i Glan yr Afon flwyddyn diwethaf am fersiwn cyntaf yr wyl ym Mhrydain.Y flwyddyn yma bydd pum danswyr o Ganada a saith o Gymru fydd yn gwithio gyda athrawon dawns Louise Bedard o Quebec a Sean Tuan John o Gymru i greu dawns newydd bob diwrnod or wythnos. Bydd y gerddoriaeth yn fyw hefyd.

Fydd y perfformiadau ar y cei o amgylch Glan yr Afon, a bydd bob diwrnod yn wahanol. Bydd bob perfformiad yn tynnu ar profiad y diwrnod cynt, felly gallwch ddilyn edefyn y darn os ydech yn dod ar ddiwrnodau gwahanol. Perfformwyd y dawnswyr Osez! yn Ninas Quebec a Gaspe yr haf yma, ac mae’nt yn edrych ymlaen i berfformio yng Nghasnewydd. “Roedd yn brofiad anhogoel. Mae’n saff deud ei’n bod ni’n edrych ymlaen yn arw i berfformio yng Nghasnewydd mis Medi.” Ddedodd dansiwr cymraeg Suzanne Firth.

Dewch i weld Casnewydd mewn golae newydd, a mwynhau y cyfnewid rhyngwladol. Fydd y caffi a’r bar ar agor. Dewch i gyntedd Glan yr Afon ac bydd y danswyr yn eich arwain tu allan o Fawrth 15 – Sadwrn 19 o Fedi 2009 o 6.30pm.

Os bydd hi’n bwrw fydd y perfformiad yn cael ei symyd tu mewn.

Fydd Wardrobe Diaries Gan Citrus Arts yn cymryd lle ar Mercher 16, Iau 17, Gwener18 o Fedi am 7.30pm ac mae’n costio £8, gyda gostyniadau ar gael a How Green Was My Valley gan Ballet Annibynnol Cymru ar Sadwrn am 7.30pm a tocynnau yn £13 gyda gostyniadau ar gael. Bydd arddanghosfa dawns drwy’r adeilad.

Am fwy o wybodaeth ewch I www.newport.gov.uk/theriverfront neu galwch y Swyddfa Docynnau ar 01633 656 757.

 
web site
:

e-mail:
Tuesday, September 8, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk