Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

HANSEL & GRETEL (Martyn Geraint Ar Losin Hud!)     

HANSEL & GRETEL (Martyn Geraint Ar Losin Hud!) Daeth yr amser eto i fwynhau tymor y Pantomeimiau. Eleni mae ffefryn plant Cymru – Martyn Geraint – yn teithio’r wlad gyda’i fersiwn arbennig o stori Hansel a Gretel.

Eleni mae cast o actorion profiadol a wynebau cyfarwydd yn ymuno ag e ar daith. Yn chwarae Mami - sef mam Hansel a Gretel - mae Ieuan Rhys. Mae pobol yn cofio Ieuan wrth gwrs am bortreadu Sgt James yn y gyfres Pobol Y Cwm a bellach am ei ymddangosiadau ar Doctor Who, Diamond Geezer a Sion a Sian. Mae Ieuan yn hen law ar bantomeimiau. Dyma fydd ei nawfed tymor Nadolig mewn Panto, wedi tymhorau llwyddiannus gyda Stan Stennett, Owen Money a chwmni Hiss & Boo.

“ Dwi wrth fy modd gyda pantomeimiau” medd Ieuan “Er i fi chwarae Chwaer
Hyll gyda Phyl Harries yng nghynyrchiad Michael Bogdanov o Cinderella flynyddoedd yn ol dyma’r tro cynta i fi chwarae ‘Dame’ go iawn”
Aeth Ieuan yn ei flaen I ddweud “ Mae pantomeim a chwarae’r ‘Dame’ yn waith called ond dwi wrth fy modd cael bod yn sili ar lwyfan a neud i’r plant chwerthin”.

Yn chwarae’r brawd a chwaer hoffus – Hansel a Gretel – mae dau wyneb cyfarwydd i wylwyr S4C. Geraint Hardy yw Hansel ac Elin Llwyd yw Gretel. Geraint yn adnabyddus i blant Cymru fel un o brif gyflwynwyr Planed Plant ac Elin fel Katie o Pobol Y Cwm. Dyma panto cynta Geraint ac mae e wrth ei fodd yn cael troedio llwyfannau Cymru a chwrdd a’r plant sydd yn ei wylio’n gyson ar y teledu. Dyma ail dymor panto i Elin gan iddi chwarae Cinderella ym mhantomeim Theatr Y Torch – Aberdaugleddau y llynedd.

Byse Panto ddim yn banto heb y dihiryn ac eleni mae Martyn yn cyflwyno dihiryn benywaidd, sef yr hen wreigan sy’n trio bwyta Hansel a’i chwaer. Mae’r rhan yma yn cael ei bortreadu’n berffaith gan yr actoers Victoria Pugh sydd wedi bod yn actio gyda chwmniau’r Theatr Genedlaethol a Theatr Clwyd.

Panto llawn hwyl yw Hansel a Gretel sy’n addas ar gyfer pob oed. Mae’r criw ar daith rhwng nawr a’r 20fed o Ionawr 2010

Rhagfyr 7 a 8 – Canolfan Y Mileniwm Caerdydd
Rhagfyr 9fed – Theatr Brycheiniog – Aberhonddu
Rhagfyr 10 a 11eg – Neuadd Les– Ystradgynlais
Rhagfyr 14 a 15 Theatr Y Congress – Cwmbran
Rhagfyr 16 – Neuadd William Aston – Wrecsam
Rhagfyr 17 a 18fed – Galeri – Caernarfon
Ionawr 7 – Theatr hafren – Y Drenewydd
Ionawr 8fed Theatr Colwyn – Bae Colwyn
Ionawr 12 a 13 – Theatr Mwldan – Aberteifi
Ionawr 14 Theatr Felinfach
Ionawr 15fed Theatr Taliesyn Abertawe
Ionawr 18fed Theatr Ardudwy – Harlech
Ionawr 19 a 20fed Canolfan Y celfyddydau – Aberystwyth
 
web site
:

e-mail:
Thursday, December 3, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk