Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

How many plays were commissioned in Wales last year?     

The Writers' Guild is gathering information about the number of plays commissioned in Wales during the period of April 2000 - April 2001.

We would be most grateful if you were able to supply us with the following information:

a) Number of ITC/Writers' Guild or TMA/Writers' Guild contracts your company issued to writers for the purpose of writing original full length plays 2000/2001. (This does not include translations, adaptations, or one act plays.)

b) The title of the play and name of the playwright.

This information will be compared with figures from past years and used by our union to campaign for an increase in funding for new writing.

Mae Undeb yr Ysgrifenwyr yn casglu gwybodaeth yngylch y nifer o ddramâu theatr gafodd eu comisiynu yn ystod y cyfnod Ebrill 2000 - Ebrill 2001.

Byddwn yn ddiolchgar iawn pe baech yn gallu anfon y gwybodaeth canlynol atom:

a) Y nifer o gytundebau ITC/Writers' Guild neu TMA/Writers' Guild mae eich cwmni wedi cynnig i awduron ar gyfer ysgrifennu dramâu gwreiddiol tri act yn ystod 2000/2001. (Heb gynnwys trosiadau, addasiadau neu ddramâu fer.)

b) Enwau'r ddramâu, a'u hawduron.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth yma i ymgyrchu dros gynnydd yn y cyllid sydd ar gael yn y maes ysgrifennu newydd.
Writers Guild  
web site
:
Roger Williams. (Co-chair Wales/Cyd-gadeirydd Cymru)
e-mail:
Tuesday, November 06, 2001back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk