Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Un o actorion craidd gwreiddiol y cwmni yn dychwelyd fel Blodeuwedd, Dydd Mercher, 8fed o Ionawr 2014     

Un o actorion craidd gwreiddiol y cwmni yn dychwelyd fel Blodeuwedd, Dydd Mercher, 8fed o Ionawr 2014

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch iawn o gyhoeddi’r cast fydd yn rhan o gynhyrchiad Blodeuwedd gan Saunders Lewis, fydd ar daith theatrau yn ystod mis Chwefror eleni.

Rhian Blythe fydd yn chwarae rhan Blodeuwedd, ac fel un o actorion craidd gwreiddiol y cwmni bydd hi’n dychwelyd i weithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru sy’n dathlu deg mlynedd eleni ers ei gynhyrchiad cyntaf. Wrth i’r ymarferion gychwyn ym mis Ionawr, bydd Rhian hefyd yn ymddangos ar y sgrin fel Grug Matthews yn y gyfres boblogaidd Gwaith Cartref.

Meddai Rhian Blythe am ei rhan fel Blodeuwedd;

“Roeddwn i'n un o actorion craidd Theatr Genedlaethol Cymru am ddwy flynedd pan sefydlwyd y cwmni gyntaf, ac mae'n fraint cael gweithio gyda’r cwmni eto ddeng mlynedd yn ddiweddarach. Byth ers i mi gael fy nghyfareddu wrth ddarllen Blodeuwedd yn fy arddegau, rydw i wedi gobeithio'n ddistaw bach y byddwn i rhyw ddiwrnod yn cael y cyfle i chwarae'r rhan. Rydw i ond gobeithio y gallaf wneud cyfiawnder â hi.”

Yn chwarae rhan Llew, gŵr anffodus Blodeuwedd, fydd Carwyn Jones sydd wedi gweithio gyda’r cwmni ar sawl achlysur gan gynnwys Esther gan Saunders Lewis, yn 2006 dan gyfarwyddyd Daniel Evans (sydd erbyn hyn yn Gyfarwyddwr Artistig Sheffield Theatres). Mae Carwyn newydd orffen perfformio yn Dim Diolch! gyda Chwmni’r Frân Wen, ac wedi ei enwebu ar gyfer yr actor gwrywaidd gorau yn 2013 ar gyfer y rhan honno yn Ngwobrau’r Beiriniaid 2014.

Rhys Bidder, fel yn y cynhyrchiad gwreiddiol yn Nhrawsfynydd y llynedd, fydd yn chwarae rhan Gronw Pebr. Mae Rhys yn adnabyddus yng Nghymru am ei ran fel Max White ar Pobol y Cwm, ac fe fydd e’n dychwelyd i’r rhan hon yn dilyn ei ymddangosiad yn y cynhyrchiad yn 2013. Yn ymuno â’r tri yma i gwblhau’r cast fydd Non Haf, Glyn Pritchard, Owain Llŷr Edwards (a oedd hefyd yn rhan o’r cynhyrchiad gwreiddiol y llynedd), gyda Rhodri Sion y ymuno o’r newydd. Mae Rhodri hefyd wedi gweithio i’r cwmni o’r blaen, yn fwyaf diweddar fel Antonio yn Y Storm yn 2012.

Bydd y ddrama unwaith eto yn nwylo medrus Arwel Gruffydd fel cyfarwyddwr, sydd wedi ei enwebu fel Cyfarwyddwr y flwyddyn yng ngwobrau Beiriniaid Theatr Cymru 2014 am y cynhyrchiad arobryn yn Nhomen y Mur. Dywed Arwel:

“Wrth fynd â drama i leoliadau amrywiol, boed yn awyr agored neu theatr gonfensiynol, mae modd arbrofi’n fawr gyda’r cynhyrchiad a’r modd y mae’r gwaith yn cael ei drosglwyddo i gynulleidfa. Roedd Tomen y Mur yn amlwg yn safle awyr agored godidog, a bydd y cynhyrchiad hwn, er yn addasiad o’r cynhyrchiad gwreiddiol hwnnw yn Nhomen y Mur, wrth reswm, yn dra gwahanol wrth iddo gael ei drosglwyddo i lwyfan theatr confensiynol. Bydd yn sicr o fod yn brofiad gwahanol iawn i’r rhai hynny a ddaeth i’w weld hi yn 2013. Bydd yn gyfle i ganolbwyntio ar farddoniaeth swynol Saunders Lewis yn y stori glasurol yma, heb fod yna olygfa anhygoel na’r un ‘domen’ yn dwyn unrhyw sylw!”

Bydd Blodeuwedd yn mynd ar daith theatrau yn ystod mis Chwefror, gan gychwyn yn Y Ffwrnes, Llanelli ar yr 11eg o Chwefror cyn teithio i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Pafiliwn Rhyl a gorffen yn Theatr y Sherman, Caerdydd. Mae’r tocynnau ar werth yn uniongyrchol gan y theatrau.

Manylion llawn y cast:

Blodeuwedd – Rhian Blythe
Gronw Pebr – Rhys Bidder
Llew – Carwyn Jones
Gwydion – Glyn Pritchard
Rhagnell – Non Haf
Penteulu Penllyn – Rhodri Sion
Gwas / Milwr – Owain Llŷr Edwards
 
web site
:

e-mail:
Wednesday, January 8, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk