Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Grŵp perfformio Cymraeg newydd yn dod i Wersyll yr Urdd, Canolfan Mileniwm Cymru ym mis Ionawr     

Grŵp perfformio Cymraeg newydd yn dod i Wersyll yr Urdd, Canolfan Mileniwm Cymru ym mis Ionawr

Bydd Castachân, grŵp perfformio hwyliog a llawn egni ar gyfer siaradwyr Cymraeg rhwng 7 ac 11 oed, yn cynnal ei sesiwn gyntaf yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd ym mis Ionawr. Y ddwy chwaer amryddawn, Elan a Miriam Isaac, fydd yn arwain Castachân, a’r bwriad yw cynnig sesiynau creadigol bywiog ar gyfer cyw-berfformwyr, yn llawn canu a dawnsio. Partneriaeth rhwng Canolfan Mileniwm Cymru ac Urdd Gobaith Cymru yw’r grŵp, ac mae’n rhan o arlwy cynyddol y Ganolfan drwy gyfrwng y Gymraeg.

Astudiodd Elan Isaac Theatr a Pherfformio ym Mhrifysgol Leeds, gan raddio yn 2010 gyda gradd BA Anrhydedd 2:1. Pan oedd yn Leeds roedd yn gyfrifol am goreograffu chwech o sioeau cerdd cyflawn, gan gynnwys Oklahoma!, Grease, Anything Goes a Footloose, yn ogystal â choreograffu ar gyfer cynyrchiadau’r cwrs fel The Wife of Heracles ac All’s Fair. Ers gadael y Brifysgol mae Elan wedi gweithio ar sawl prosiect perfformio, gan gynnwys coreograffu pasiant y plant yn Eisteddfod Abertawe 2011 (gyda Theatr na nÓg). Mae hi wedi ymddangos fel arbenigwraig dawnsio ar raglenni fel Am Ddrama, Tîm Talent, Dawns-Tastig a Dudley: Pryd o Sêr, ac yn ddiweddar mae wedi bod yn coreograffu ar gyfer rhaglen sy’n defnyddio ac yn dysgu Makaton (rhaglen ieithyddol sy’n defnyddio siarad, arwyddion corfforol a symbolau graffig ac sydd wedi ei datblygu i helpu pobl sy’n cael anawsterau cyfathrebu). Mae Elan yn dysgu dawnsio yn rheolaidd ac mae wedi bod yn arwain yr adran ddawnsio mewn clwb celfyddydau perfformio Cymraeg ers blynyddoedd.

Mae Miriam Isaac wedi astudio canu yn ‘Athrofa’r Cerddorion’ yn Los Angeles, lle cafodd ei dewis yn ‘Gantores Fwyaf Nodedig’ yn ystod ei semester olaf. Yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf, mae hi wedi bod yn gweithio fel unawdydd ac fel lleisydd cefndir ar gyfer artistiaid fel Endaf Emlyn, Huw Chiswell, Caryl Parry Jones, Sibrydion, Mark Evans a Ryland Teifi, ac mae wedi perfformio ar sawl sioe gan gynnwys ‘Wedi 7’, ‘Rhydian’, ‘Noson yng Nghwmni Eden’, ‘Noson Lawen’ a ‘Caryl’. Mae hi hefyd wedi gweithio fel hyfforddwraig llais ar gyfer ‘Theatr na nÓg’ a Theatr Ieuenctid Menter Caerdydd. Dros y Nadolig, bu Miriam yn perfformio ym mhantomeim 'Jack Russell a'r Goeden Ffa’ yng Nghrymych ochr yn ochr â Rebecca Harries, Rolant Prys, Rhodri Evan ac Iwan John.

Meddai Sarah Roberts, Rheolwr Dysgu Creadigol: “Mae sicrhau ein bod yn cynnig rhaglen Gymraeg reolaidd yn flaenoriaeth o bwys i Ganolfan Mileniwm Cymru, felly rydyn ni’n falch iawn o allu cynnig y grŵp perfformio Cymraeg cyffrous yma o fis Ionawr ymlaen. Rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen at y cyfle y bydd Castachân yn ei roi i ni weithio’n agos gyda’n cwmni preswyl, Urdd Gobaith Cymru”.

Meddai Tim Edwards, Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd: “Fel un o brif elusennau plant a phobl ifanc Ewrop, mae gyda ni enw heb ei ail am gynnig profiadau celfyddydol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Castachân yn gyfle gwych i blant gymryd rhan mewn dosbarthiadau perfformio ac i fagu profiad, gwybodaeth a hyder gydag arbenigwyr yn eu maes. Bydd y bartneriaeth yma gyda Chanolfan Mileniwm Cymru yn cynnig llwyfan ardderchog i sêr y dyfodol ddatblygu eu doniau.”

“Dw i’n llawn cyffro wrth feddwl am gychwyn Castachân,” meddai Elan. “Dw i wrth fy modd yn gweithio efo pobl ifanc sy’n hoffi perfformio a’r celfyddydau, yn enwedig drwy gyfrwng y Gymraeg! Ychydig iawn sydd ar gael i berfformwyr ifanc Cymraeg yn ardal Caerdydd a’r Fro, felly dw i’n falch iawn ein bod ni’n gallu cynnig cyfle gwych fel hyn i blant ar draws y de wneud ffrindiau newydd y tu allan i’r ysgol a chael cymaint o hwyl wrth wneud hynny. Rydyn ni’n bartneriaeth dda, yn dod â gwahanol sgiliau i’r grŵp – Miriam efo’r canu a’r profiad lleisiol a finnau efo’r dawnsio.”

Bydd sesiwn gyntaf Castachân ddydd Mercher 22 Ionawr, 5-7pm, yng Ngwersyll yr Urdd, Bae Caerdydd. I gael rhagor o fanylion, prisiau ac archebu, cysylltwch â lisa@urdd.org / 029 2063 5671
 
web site
:

e-mail: lisa@urdd.org
Thursday, January 9, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk