Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Tocynnau ‘Chwalfa’ ar werth     

Tocynnau ‘Chwalfa’ ar werth
Mae’n bleser gan Theatr Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â Pontio a Chwmni’r Frân Wen gyhoeddi bod tocynnau Chwalfa nawr ar werth (dydd Mawrth 17 Mehefin). Union dri mis cyn rhagddangosiad Chwalfa, mae’r tocynnau ar gyfer y 10 perfformiad ar werth trwy wefan newydd a swyddfa docynnau Pontio.

Ym mis Medi 2014, Chwalfa fydd y cynhyrchiad cyntaf i’w lwyfannu yn Theatr Bryn Terfel, yng Nghanolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd Pontio ym Mangor. Mae’n olrhain hanes Streic Fawr Chwarel y Penrhyn, y streic hiraf erioed yn hanes y Deyrnas Unedig, a barodd am dair mlynedd rhwng 1900 a 1903. Addasiad Gareth Miles o nofel T Rowland Hughes yw Chwalfa, ac fe fydd y cynhyrchiad yn cynnwys actorion proffesiynol ac aelodau o’r gymuned leol. Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Arwel Gruffydd fydd yn cyfarwyddo’r cynhyrchiad.

Mae Theatr Genedlaethol Cymru eisioes wedi lawnsio’r cynhyrchiad gyda chyngerdd arbennig yng Nghapel Jerusalem, Bethesda, lle daeth cymuned Dyffryn Ogwen ynghyd i groesawu’r cynhyrchiad i’r ardal ac i glywed am gyfleoedd i fod yn rhan o Chwalfa ar y llwyfan. Cynhaliwyd clyweliadau ym Methesda a Bangor dros y penwythnos ac fe fydd cast a chantorion cymunedol yn cychwyn ar ymarferion ym Methesda ar yr 8fed o Orffennaf.

Meddai’r cyfarwyddwr, Arwel Gruffydd;

“Mae’n anrhydedd fawr cael llwyfannu’r cynhyrchiad cyntaf ar lwyfan newydd Theatr Bryn Terfel yn adeilad newydd Pontio. A pha stori well i’w hadrodd na stori enwocaf y chwarelwyr a gyfrannodd o’u cyflogau prin i godi Prifysgol Bangor, gan fynnu gwell dyfodol i’w plant, wrth inni ddathlu agoriad theatr odidog newydd wrth droed y coleg hwnnw. Roedd yn bleser cyfarfod y gymuned yng nghyngerdd lawnsio Chwalfa ddechrau’r mis, a diolch yn fawr i’r holl bobl ddaeth i’r clyweliadau cymunedol i fod yn rhan o’r cynhyrchiad. Mae’n sicr i ddweud fod stôr o dalent yn yr ardal ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr i fwrw ati a dechrau o ddifrif ar y gwaith ymarfer!”

Meddai Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio;

“LLE-CHI fydd thema ein tymor agoriadol yn Pontio – am sawl rheswm. Chwalfa fydd y cynhyrchiad cyntaf. Bydd darn o gelf gyfoes unigryw, ymateb unfed ganrif ar hugain i’r cysyniad o gaban chwarelwyr, wedi ei osod yn nhirlun Pontio ac yn destun sgwrs a chwilfrydedd. Bydd noson gerddorol arbennig wedi ei churadu gan 9Bach ac yn cynnwys rhai o artistiaid mwyaf blaenllaw ardal y llechen las, yn cael ei chynnal fel rhan o ddathliadau’r agoriad.

Mae’r cyfeiriad wrth gwrs yn gydnabyddiaeth o gyfraniad y chwarelwyr at sefydlu’r Brifysgol y mae Pontio yn rhan ohono ac sydd felly wedi helpu i wneud hyn oll yn bosib. Ond mae’n fwy na hynny hefyd, yn syml mae’n wahoddiad i bawb - plant, teuluoedd, myfyrwyr, cynulleidfa gelfyddydol, pobl hŷn a rhai sydd heb droedio i mewn i ganolfan neu theatr o’r blaen – i yumno gyda ni.”
 
web site
:

e-mail:
Wednesday, June 18, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk