Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Y Gêm....     

Y Gêm.... Dewch i weld penllanw Marathon Deud dy Ddeud a gynhelir yn ystod yr wythnos Gorffennaf 22-25 pan fydd criw o bobl ifanc blwyddyn 6+ yn dod at ei gilydd i gyd-greu perfformiad hefo ymarferwyr proffesiynol o Gwmni Cofis Bach (cerddorion, actorion, dawnswraig) yn ogystal ag artist preswyl Segontiwm, Manon Awst.

O dan arweiniad y cyfarwyddydd, Siwan Llynor, penllanw'r 4 diwrnod o greu hefo aelodau Cofis Mawr fydd perfformiad awyr agored yn Segontiwm ar nos Wener, Gorffennaf 25. Drwy gerddoriaeth, dawns a 'deud eu deud' bydd pobl ifanc Peblig yn dod a bywyd newydd i Segontiwm drwy archwilio sut mae cyfathrebu'n effeithiol i lwyddo yn Y Gêm.

Cwmni Cofis Bach yn perfformio Y Gêm
yn Nghaer Rufeinig Segontiwm, Caernarfon - 25ain o Orffennaf
(Hyd y perfformiad oddeutu 40 munud)

Perfformiad am 6 o'r gloch.
 
web site
:

e-mail:
Wednesday, July 23, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk