Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Pridd yn cael ei pherfformio mewn gŵyl theatr ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd     

Pridd yn cael ei pherfformio mewn gŵyl theatr ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd

Yn mis Hydref eleni bydd detholiad o Pridd gan Theatr Genedlaethol Cymru yn cael ei berfformio fel rhan o ŵyl theatr ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd yn Bautzen, yr Almaen, o’r enw Odyssee. Dyma’r tro cyntaf i’r ŵyl gael ei chynnal ac fe fydd Theatr Genedlaethol Cymru yn ymuno â chwmnïau theatr amrywiol ar draws Ewrop i arddangos eu gwaith, ynghyd â chydweithio i archwilio posibiliadau o sefydlu’r ŵyl hon fel gŵyl barhaol, ac i greu cywaith theatraidd i’r dyfodol a fydd yn dod â phrofiadau lleiafrifol brodorol Ewropeaidd ynghyd.

Fe fu Pridd, gan Aled Jones Williams, ar daith o amgylch Cymru yn ystod 2013, ac fe ysgrifennwyd y ddrama yn arbennig ar gyfer yr actor Owen Arwyn, sydd yn chwarae’r prif ran, Handi Al. Sara Lloyd, Cyfarwyddwr Cyswllt y cwmni, sydd yn cyfarwyddo’r darn, a fydd yn rhan o noson o berfformiadau gan y cwmnïau gwahanol sy’n ymwêld â’r ŵyl.

Bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn cynnig y defnydd cyhoeddus cyntaf o Sibrwd yn ystod y perfformiad, a fydd yn golygu y bydd talfyriad sain ar y pryd ar gael i’r gynulleidfa o’r ddrama mewn tair iaith; Saesneg, Almaeneg a’r Sorbeg. Mae’r Sorbeg yn iaith frodorol leiafrifol sy’n cael ei siarad yn Lusasia yn nwyrain yr Almaen, ac mae’r ŵyl yn cael ei chynnal gan gwmni theatr Almaeneg-Sorbeg o’r enw’r Volkstheater, sydd a’i gartref ym mhrif ddinas y dalaith, Bautzen.

Dyma’r tro cyntaf i gynulleidfaoedd yn unrhyw le gael y cyfle i ddefnyddio’r app Sibrwd sydd wedi ei ddatblygu ar y cyd rhwng Theatr Genedlaethol Cymru a Galactig. Mae’n syniad arloesol sydd yn rhoi’r cyfle i gynulleidfaoedd fwynhau perfformiadau mewn unrhyw iaith. Mae Sibrwd wedi ei ddatblygu gyda chymorth y Gronfa Ymchwil a Datblygu Digidol i’r Celfyddydau yng Nghymru - Nesta, Cyngor Celfyddydau a’r Dyniaethau a chyllid cyhoeddus gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

Yr unig beth fydd angen i’r gynulleidfa ei wneud yw lawr-lwytho’r app, gwisgo clustffonau, ac fe fydd yr app yn sibrwd pytiau yn iaith ddewisedig yr aelod o’r gynulleidfa, er mwyn dilyn yr hyn sy’n digwydd ar y llwyfan.

Wedi ei greu yn bennaf i roi mynediad ac i gyfoethogi profiad dysgwyr a’r di-gymraeg i waith Theatr Genedlaethol Cymru, mae gan Sibrwd y potensial hefyd i fod o ddefnydd rhyngwladol, drwy gynnig mynediad i berfformiadau a phrosiectau mewn unrhyw iaith.

Meddai Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru;

“Mae’r ŵyl yma’n gyfle arbennig i ni fel cwmni arddangos ein gwaith ar lwyfan rhyngwladol, ac i ni gael cyfarfod cwmnïau eraill sydd hefyd yn gweithio mewn ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd er mwyn trafod syniadau a rhannu profiadau. Mae’r ffaith ein bod ni hefyd yn gallu manteisio ar y cyfle hwn i gynnig Sibrwd am y tro cyntaf i gynulleidfa ryngwladol yn hynod gyffrous, a hynny wedi blwyddyn ddifyr a chynhyrchiol o ddatblygu’r platfform digidol arloesol hwn. Rydym ni’n edrych ymlaen at ei ddefnyddio yn y dyfodol agos mewn perthynas â rhai o’n cynyrchiadau nôl adref yng Nghymru hefyd.”

Bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn cymryd rhan yng Ngŵyl Odyssee rhwng y 23ain a’r 26ain o Hydref, gyda Pridd yn cael ei pherfformio yno ar y noson agoriadol.

 
web site
:

e-mail:
Friday, September 26, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk