Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CYHOEDDI KELLY JONES FEL ENILLYDD GWOBR DDRAMA CYMRU 2014     

CYHOEDDI KELLY JONES FEL ENILLYDD GWOBR DDRAMA CYMRU 2014
Mae Gwobr Ddrama Cymru 2014 wedi’i dyfarnu i Kelly Jones o Gaerdydd. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad heddiw (Dydd Llun 15 Rhagfyr) gan Faith Penhale a John McGrath yn y seremoni wobrwyo yn stiwdios drama Roath Lock BBC Cymru Wales ym Mae Caerdydd.

Gyda gwobr o £10,000, bydd Kelly yn cael cyfle i ddatblygu ei syniadau gyda BBC Cymru Wales a National Theatre Wales a bydd darlleniad o’i sgript fuddugol yn cael ei gynnal yn gynnar yn 2015. Mae ei gwaith yn cael ei ysbrydoli gan hanesion bywyd go iawn ac mae’n aml yn cael ei hysbrydoli gan brofiadau personol, ei magwraeth yn Dagenham a magu gwreiddiau yng Nghymru. Gellir darllen y darn wrth fynd i bbc.co.uk/writersroom.

Yn ysgrifennwr ac yn berfformiwr, mae buddugwr eleni Kelly Jones wedi bod yn byw ac yn gweithio yng Nghymru ers 2007, a daw’n wreiddiol o Fwrdeistref Llundain Barking a Dagenham. Ar hyn o bryd mae Kelly wrthi’n cynhyrchu taith o’i sioe unigol ‘The Drowned Girl,’ darn a greodd tra’r oedd yng Ngwersyll Haf National Theatre Wales yn 2013. Ym mis Chwefror eleni cafodd y darn ei berfformio am y tro cyntaf yn yr Yard Theatre, Hackney Wick, fel rhan o’u rhaglen N.O.W’14.

Mae Gwobr Ddrama Cymru, sy’n cael ei rhoi bob dwy flynedd, yn cael ei chyflwyno gan BBC Cymru a National Theatre Wales, mewn partneriaeth â BBC Writersroom. Cafodd ei lansio yn 2012 - a hwn yw’r eildro iddi gael ei chyflwyno. Mae’r wobr yn cael ei chynnig i unrhyw lenor sy’n byw yng Nghymru, a’i nod yw annog ysgrifenwyr sy’n teimlo’n gryf am y storïau yr hoffent eu hadrodd, ac sydd â rhywbeth i’w gynnig i gynulleidfaoedd ar hyd a lled Cymru a’r DU yn gyffredinol. Gofynnwyd i ysgrifenwyr gyflwyno sgript lawn mewn unrhyw gyfrwng, sydd heb ei pherfformio na’i chynhyrchu o’r blaen, yn y Saesneg ac sydd o leiaf 30 munud o hyd.

Roedd y panel o unigolion nodedig a oedd yn gyfrifol am y penderfyniad pwysig hwn yn cynnwys:-

· Faith Penhale - Pennaeth Drama, BBC Cymru Wales
· Kate Rowlands - Cyfarwyddwr Creadigol, Writersroom y BBC, Ysgrifennu Newydd
· John McGrath - Cyfarwyddwr Artistig, National Theatre Wales
· Andrew Davies - Ysgrifennwr (A Poet In New York)
· Lucy Gannon - Ysgrifennwr (Prif ysgrifennwr a chrëwr y gyfres BBC One Frankie)

Meddai Faith Penhale, Pennaeth Drama, BBC Cymru Wales:

“Rydym wedi ymrwymo i ddarganfod a meithrin talentau lleol yma yng Nghymru ac mae hwn yn agoriad holl bwysig i Kelly i weithio â’r goreuon yn y diwydiannau darlledu a theatr. Mae ein cydweithrediad â National Theatre Wales a’r bartneriaeth agos â BBC Writersroom yn sicrhau y bydd ganddi amrywiaeth o lwyfannau i gyflwyno ei gwaith ac i gael ei chydnabod am ei sgiliau ysgrifennu.”

Meddai John McGrath, Cyfarwyddwr Artistig, National Theatre Wales:

“Rwyf wrth fy modd bod Kelly wedi ennill y wobr bwysig hon. Fel ysgrifennwr sy’n parhau yng nghamau cymharol gynnar ei gyrfa, mae cael ei dewis o blith detholiad o ymgeiswyr cryf ac mewn sawl achos eithaf profiadol yn gyflawniad penigamp. Mae Gwobr Ddrama Cymru unwaith eto wedi dangos cryfder y talentau dramatig sydd gennym yng Nghymru, ac amrywiaeth y lleisiau sy’n dod i’r amlwg. Mae National Theatre Wales yn falch iawn o fod wedi cael gweithio ochr yn ochr â BBC Cymru a BBC Writersroom i drefnu’r wobr hon.”

Roedd rhestr fer Gwobr Ddrama Cymru 2014, a ddewiswyd o blith dros 170 o ddramodwyr eraill o Gymru, hefyd yn cynnwys Jeremy Davies (Casnewydd), Alyn Farrow (Caerdydd) ac Alan Harris (Caerdydd). Am gyrraedd y rhestr fer byddant hwythau hefyd yn cael cyfle i ddatblygu sgript ynghyd â £1,000.

Katherine Chandler oedd enillydd cyntaf Gwobr Ddrama Cymru yn 2012. Enillodd cynhyrchiad Dirty Protest o’i sgript fuddugol Parallel Lines wobr y cynhyrchiad gorau yng Ngwobrau Adolygwyr Drama Cymru am 2013, ac enillodd ei drama Bird wobr y beirniaid yng nghystadleuaeth ysgrifennu dramâu Bruntwood. Aeth Katherine ymlaen i addasu Fairy Tales Terry Jones ar gyfer cynhyrchiad National Theatre Wales o Silly Kings ym mis Rhagfyr 2013. Yn 2015, bydd ei drama Hood yn cael ei pherfformio fel rhan o raglen Connections y National Theatre.
 
web site
:

e-mail:
Monday, December 15, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk