Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Gwobrau Theatr Cymru 2015     

Gwobrau Theatr Cymru 2015

Heno (15 Ionawr), datgelodd Gwobrau Theatr Cymru yr enwebiadau ar gyfer dathliad y genedl o theatr, opera a dawns.

Cyhoeddwyd yr 17 o restrau byrion hirddisgwyliedig yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth gan ei Chyfarwyddwr Artistig, Gareth Roberts ac Adam Somerset, ar rhan Cyfarwyddwr Gwobrau Theatr Cymru, Mike Smith.

Cyhoeddir yr enillwyr a’r rhai sydd wedi derbyn cymeradwyaeth uchel mewn sbloet o seremoni wobrwyo yn Sherman Cymru nos Sadwrn 31 Ionawr am 7yh.
Wedi’u henwebu gan feirniaid sydd wedi adolygu perfformiadau drwy gydol y flwyddyn, mae’r gwobrau hyn yn cydnabod rhagoriaeth mewn perfformiadau sydd wedi’u creu a’u cyflwyno yng Nghymru.

Mae’r rhestrau byrion ar gyfer y categorïau sy’n cynnwys cynyrchiadau, perfformiadau, ysgrifennu, cyfarwyddo, cynllunio a sain yn cynnwys gwaith gan y cwmnïau mawr a mân, gwaith ar raddfa fawr a bach, Cymraeg, Saesneg ac, yn achos opera a dawns, gynyrchiadau sy’n cynnwys llawer o ieithoedd neu sydd heb yr un iaith o gwbl.

Yn ôl Mike Smith, Cyfarwyddwr Gwobrau Theatr Cymru: “Yn y seremoni wobrwyo, byddwn hefyd yn lansio Cronfa Feirniaid newydd i sicrhau bod artistiaid a chynulleidfaoedd yn elwa ar y drafodaeth a’r adborth a ddarperir gan feirniaid drwy alluogi llawer mwy o adolygu a chefnogi’r genhedlaeth nesaf”.

Mae Gwobrau Theatr Cymru wedi’u datblygu o Wobrau Beirniaid Theatr Cymru gynt ac yn parhau i gynnwys beirniaid newydd ac ifainc yn y broses enwebu a beirniadu. Mae’r Gwobrau a’r Gronfa’n hollol annibynnol ac fe’u rheolir gan gwmni dielw gwirfoddol newydd o’r enw Arts Awards Cyf.

“Mae dros 30 o feirniaid o bob cwr o Gymru, sy’n gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg ar draws genres a llwyfannau cyfryngau, wedi enwebu perfformiadau y maent wedi’u hadolygu yn ystod y flwyddyn,” ychwanegodd.

“Bellach mae gan chwe grŵp o feirniaid y dasg wirion o anodd o ddewis y tri sy’n derbyn cymeradwyaeth uchel a’r enillydd ym mhob categori.”
Atodir y rhestr gyflawn o restrau byrion:


Roedd unrhyw ddarn o waith theatr proffesiynol a grëwyd a’i gyflwyno yng Nghymru rhwng mis Ionawr a mis Tachwedd 2014 yn gymwys ar gyfer y gwobrau eleni. Ar gyfer Gwobrau Theatr Cymru 2016 a’r blynyddoedd ar ôl hynny, y cyfnod cymwys fydd mis Rhagfyr i fis Tachwedd yn y flwyddyn ddilynol.
 
web site
:

e-mail:
Thursday, January 15, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk