Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Ble mae'r theatr eleni?     

Mae Cymdeithas Theatr Cymru wedi beirniadu'r Eisteddfod Genedlaethol yn hallt am y diffyg sylw unwaith yn rhagor eleni yn Rhaglen yr Eisteddfod i'r ddrama.

Ar drothwy Prifwyl Sir Ddinbych a'r Cyffiniau, mae wedi cwyno wrth yr Eisteddfod gan ddweud mai pitw iawn mewn cymhariaeth â'r cyngherddau nosweithiol yw'r gofod a neilltuir i'r ddrama yn y Rhaglen, a phrin yw'r wybodaeth am y cynhyrchiadau, eu hawduron a'r actorion ynddynt.

"Mae'r gofod â neilltuir i'r ddrama yn y Rhaglen yn ddim mewn cymhariaeth â'r sylw gaiff y cyngherddau, ac yn wahanol i'r cyngherddau ni cheir unrhyw wybodaeth gefndirol am y dramâu, dim ond y wybodaeth sylfaenol am deitl, awdur a chast," meddai Cadeirydd Cymdeithas Theatr Cymru, Gwynne Wheldon Evans.

Ac i brofi'r pwynt, mae'r Gymdeithas yn tynnu sylw at y nos Lun. Prin hanner tudalen o sylw gaiff y Ddrama Gomisiwn, 'Mab' gan Sera Moore Williams, ar ei noson agoriadol ar dudalen 111. Mae cyngerdd y noson honno yn y Pafiliwn yn hawlio tair tudalen ar gyfer bywgraffiadau a lluniau'r artistiaid.

"Credwn yn gryf y byddai'r Eisteddfod a'r theatr ar eu hennill petai'r ddrama yn cael yr un fath o sylw â'r cyngherddau yn y Rhaglen, ac y gwelwn gynyddu cynulleidfaoedd theatr yr wythnos, ennyn rhagor o ddiddordeb ymysg Eisteddfodwyr, a chodi proffil y ddrama ymysg cynulleidfa newydd," ychwanegodd Gwynne Wheldon Evans.

"Rydym yn sicr hefyd y byddai rhagor o sylw i'r ddrama yn y Rhaglen yn ddull o ddenu nawdd ar gyfer gweithgarwch drama yr Eisteddfod Genedlaethol, sydd wedi dioddef ar hyd y blynyddoedd o ddiffyg cyllideb."

____________________________________________________________________

· Am ragor o wybodaeth, cysyllter â Geraint Wyn Parry, Ysgrifennydd Cymdeithas Theatr Cymru ar 07747 033756

· Mae Cymdeithas Theatr Cymru yn gymdeithas genedlaethol o garedigion theatr yn yr iaith Gymraeg. Fe'i sefydlwyd yn 1967 gan Wilbert Lloyd Roberts. Mae'n gymdeithas wirfoddol nad yw'n derbyn na grant na chymorthdal o'r un ffynhonnell tuag at ei chynnal. Mae'n llais i'r gynulleidfa ac yn cynrychioli ei diddordebau; ac mae ganddi aelodau ledled Cymru, sy'n derbyn cylchlythyr rheolaidd, 'Galwad' a Thocynnau Mantais. Cyhoedda'r gyfres achlysurol, 'Astudiaethau Theatr Cymru'.
____________________________________________________________________

Cymdeithas Theatr Cymru  
web site
:

e-mail:
Sunday, August 05, 2001back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk