Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Gelynion Enemies barddoniaeth gyfoes gydweithredol     

Gelynion  Enemies  barddoniaeth gyfoes gydweithredol

Y mis hwn, ar hyd a lled y wlad, mae dros hanner cant o feirdd wrthi’n cyd-greu barddoniaeth newydd sbon mewn parau. Byddant yn perfformio’n fyw mewn digwyddiadau yng Ngasnewydd, Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth, Bangor, y Gelli Gandryll a Llundain.

Mae Gelynion yn gynllun arloesol sy’n rhoi llwyfan i farddoniaeth gyfoes yng Nghymru ar sail gydweithredol. Bydd prosiect Gelynion, sydd wedi ei drefnu gan Poetry Wales a phrosiect barddoniaeth Enemies, yn mynd ar daith drwy Cymru rhwng 19 a 29 Mai 2015, gan ddod â beirdd o bob cornel o’r wlad ynghyd i gyflwyno barddoniaeth gydweithredol newydd sbon.

Bydd cnewyllyn o chwe bardd – Joe Dunthorne, Rhys Trimble, Eurig Salisbury, Zoë Skoulding, Nia Davies ac SJ Fowler – yn teithio’r wlad ac yn perfformio eu gwaith cydweithredol mewn parau cyfnewidiol mewn saith o ddigwyddiadau. Bydd o leiaf bedwar pâr arall o feirdd yn ymuno â nhw ym mhob lleoliad, gan weithio drwy gyfrwng y Gymraeg, y Saesneg a nifer o ieithoedd eraill. Cynhelir y digwyddiadau yng Nghasnewydd (19 Mai), Caerdydd (20 Mai), Abertawe (22 Mai), Aberystwyth (25 Mai), Bangor (26 Mai), Gŵyl y Gelli (29 Mai) ac, yn olaf, yn Llundain (5 Mehefin).

Fel y dywed Nia Davies, golygydd Poetry Wales: ‘Yn ôl rhai, peth i’w greu ar dy ben dy hun yw barddoniaeth. Nid yw hynny, yn fy marn i, ond hanner y stori. Peth cymdeithasol yw barddoniaeth, gan fod barddoniaeth yn cael ei meithrin drwy ein perthynas â’n gilydd – yn aml drwy gyfeillgarwch sy’n llawn gwrthdaro a chariad ar yr un pryd. Mae prosiect Enemies yn dathlu’r elfen gymdeithasol honno, gan ddod â beirdd ynghyd i gyd-greu barddoniaeth newydd sbon mewn parau. Bydd rhan Gymreig y prosiect – Gelynion – yn rhoi llwyfan i waith amlieithog, perfformiadol ac arloesol gan nifer o feirdd mwyaf blaenllaw Cymru – yn ogystal â Lloegr, India a thu hwnt!’

Mae Gelynion yn brosiect a drefnir gan Enemies a Poetry Wales ac a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Big Lottery a Gŵyl y Gelli, mewn partneriaeth â Chris Paul, The Abacus Rooms Cardiff, Volcano Theatre Swansea, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ac Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a’r Celfyddydau Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Rich Mix.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect ac i ddilyn blog y daith, ewch i
http://www.theenemiesproject.com @enemiesproject @poetrywales http://poetrywales.co.uk

Amserlen y daith a’r beirdd

Dydd Mawrth 19 Mai
Project space, Casnewydd, 7yh
Zoë Skoulding a Nia Davies / Joe Dunthorne ac Eurig Salisbury / Rhys Trimble ac SJ Fowler / Jonathan Edwards a Tishani Doshi / Rhian Edwards a Ranjit Hoskote / Cris Paul a Samantha Walton / Kate North a Katrin Selina Lloyd / Josh Robinson a Mr a Mrs Clark / Suze M C de Lee ac Andres Anwandter.

Dydd Mercher 20 Mai
The Abacus Rooms, Caerdydd, 7yh
Joe Dunthorne a Nia Davies / Eurig Salisbury a Rhys Trimble / SJ Fowler a Zoë Skoulding / Wanda O'Connor a Peter Finch / Kevin Mills a Damian Walford Davies / Emily Blewitt a Rebecca Parfitt / David Greenslade a Richard Gwyn / Steven Hitchins a Camilla Nelson / Llŷr Gwyn Lewis a clare e. potter.

Dydd Gwener 22 Mai
Volcano Theatre, Abertawe, 7yh
Nia Davies ac Eurig Salisbury / Joe Dunthorne ac SJ Fowler / Rhys Trimble a Zoë Skoulding / Lyndon Davies a Graham Hartill / Robert Minhinnick a Frances Presley / John Goodby a Calum Gardner / Richard James Jones a Natalie Ann Holborow / Meirion Jordan ac Aneirin Karadog / Siân Melangell Dafydd a Sampurna Chattarji.

Dydd Llun 25 Mai
Stiwdio Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, 6yh
Joe Dunthorne a Zoë Skoulding / Nia Davies a Rhys Trimble / SJ Fowler ac Eurig Salisbury / Kath Stansfield a Nicky Arscott / Mari Siôn ac Elin ap Hywel / Siân Melangell Dafydd a John Barnie / Jemma King ac Amy McCauley

Dydd Iau 26 Mai
Blue Sky Cafe, Bangor, 7yh
Nia Davies ac SJ Fowler / Zoë Skoulding ac Eurig Salisbury / Joe Dunthorne a Rhys Trimble / Ifor ap Glyn a Ghazal Mosadeq / Karen Owen a Siân Northey / Alys Conran a Robert Sheppard / Fiona Cameron a Sophie McKeand.

Dydd Gwener 29 Mai
Gŵyl y Gelli, Elmley Foundation Cube, 8.30yh
Cyflwynir gwaith a grewyd ar y cyd gan y beirdd teithiol.

Dydd Gwener 5 Mehefin
Rich Mix Arts Centre, Llundain, 7.30yh
Nia Davies, Zoë Skoulding, Eurig Salisbury, Joe Dunthorne, SJ Fowler a Rhys Trimble. Amy Key a Wayne Holloway-Smith, Sharon Morris a Sampurna Chattarji, Cris Paul a Stephen Mooney, Harry Gilonis, Tamar Yoseloff, Wanda O'Connor, Amy McCauley ac eraill i’w cadarnhau.
 
web site
:

e-mail:
Tuesday, May 12, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk