Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CYHOEDDIR Y CAST AR GYFER SIOE HAF CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH ‘LEGALLY BLONDE’     

CYHOEDDIR Y CAST AR GYFER SIOE HAF CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH ‘LEGALLY BLONDE’

Mae’r clyweliadau drosodd am flwyddyn arall, ac mae’r cast ar gyfer sioe haf Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 2015, LEGALLY BLONDE wedi’i gyhoeddi. Yn ôl yr arfer mae gan aelodau’r cast gyfoeth o brofiad theatraidd a phrofiad o’r West End rhyngddynt, wrth i Ganolfan y Celfyddydau unwaith eto ddod â’r perfformwyr gorau oll i Aberystwyth.
Mae’r cast eleni yn gymysgedd o wynebau newydd a rhai ffefrynnau cyfarwydd. Rebecca Stenhouse, a gymerodd y brif ran yn ddiweddar yn Rock of Ages, sy’n chwarae rôl Elle tra bod cyfaill gwerthfawr y Ganolfan a seren y West End Peter Karrie yn chwarae Callaghan. Mae Peter yn gyfarwydd iawn â llwyfan Theatr y Werin, ar ôl ymddangos yno yn sioe haf y Ganolfan sef Fiddler on the Roof yn 2006 yn ogystal â llawer o sioeau twrio. Karl Loxley bydd yn chwarae’r rôl ddeuol o Dewey/Carlos, a bydd ef yn adnabyddus i ffans cyfres boblogaidd teledu’r BBC The Voice lle ‘roedd yn rhan o dîm Tom Jones gan gyrraedd y rowndiau terfynol. Hefyd yn dychwelyd bydd Ricardo Castro, oedd yn chwarae un o’r tri gangster a ddifyrodd y gynulleidfa - yn arbennig y merched yn y rhes flaen - efo’u symudiadau dawns yn sioe haf y llynedd Sister Act! Ymunir ag ef gan aelod arall o gast Sister Act sef David Barrett, sy’n chwarae Emmett, ond nid yw’n debygol o ail-gyflwyno ei olygfa gofiadwy o’r sioe llynedd pan ddawnsiodd mewn pâr o drowsus byrion iawn a thei dici bo!!


Mae’r Ganolfan yn gobeithio efelychu llwyddiant gwych Sister Act y llynedd gyda’r cynhyrchiad eleni o Legally Blonde, gan ddod at ei gilydd yr un tîm artistig unwaith eto - y Cyfarwyddwr Anthony Williams, y Cyfarwyddwr Cerddorol Michael Morwood a’r Dylunydd David Shields.


Dywedodd y Cyfarwyddwr Anthony Williams:

‘Mae gan sioeau haf Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth enw da ledled y byd theatraidd - cawsom dros 2000 o geisiadau ar gyfer clyweliadau eleni sy’n gwbl anhygoel. ‘Rydym erbyn hyn wedi dewis cast gwych o 16, a ‘dwi’n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau rihyrso! Mae’r cast wrth eu bodd yma yn Aberystwyth yn ystod yr haf gan eu bod yn cael croeso mor gynnes - mae sioe haf Aberystwyth yn rhywbeth gwbl unigryw, ‘rydych yn teimlo o ddifrif eich bod yn rhan o’r gymuned am y cyfnod hwnnw.’


Mae sioe haf Canolfan y Celfyddydau erbyn hyn yn sefydliad arbennig iawn, ‘gem yng nghoron’ rhaglen haf y Ganolfan ers dros 30 mlynedd. Bu miloedd o ymwelwyr yn heidio i weld sioeau’r gorffennol, sydd wedi cynnwys yn ystod y blynyddoedd diweddar gynyrchiadau gwych megis Sister Act, Chicago a Hairspray. Mae llawer o’r cast a’r criw wedi mynd ymlaen i ddod yn enwau cyfarwydd - er enghraifft byddai cynulleidfaoedd yn ôl ym1985 wedi gweld y

Michael Ball ifanc yn ei rôl broffesiynol gyntaf fel rhan o gast Godspell!
Mae sioe gerdd Legally Blonde yn seiliedig ar y ffilm boblogaidd yn dwyn yr un teitl, gyda Reese Witherspoon yn chwarae’r brif ran. Mae’n adrodd hanes Elle Woods, sy’n dilyn ei chyn-gariad i Ysgol Gyfraith Harvard er mwyn ceisio ei ennill yn ôl, gyda chanlyniadau digrif drosben! Mae dau fyd yn gwrthdaro ond gyda chymorth ei ffrindiau a’i shiwawa ffyddlon, Bruiser, mae hi’n dysgu ei bod yn bosibl i fod yn glyfar ac yn ffasiynol! Mae’r gomedi ramantus hon sy’n llawn canu a dawnsio yn addo i fod yn lot o hwyl i’r teulu i gyd, a chyflwynir 44 o berfformiadau o ddydd Gwener 24 Gorffennaf tan dydd Sadwrn 29 Awst.

 
web site
:

e-mail:
Saturday, May 16, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk