Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

‘Pan Oedd y Byd yn Fach’     

‘Pan Oedd y Byd yn Fach’
At Theatr Mwldan, Aberteifi | Cardigan
Dydd Llun 8 Mehefin & Dydd Mawrth 9 Mehefin, 7.30yh
Monday 8 June & Tuesday 9 June, 7.30pm


Pan Oedd y Byd yn Fach, a new play by Siân Summers directed by Aled Pedrick, on tour during May and June 2015 will be performed at Theatr Mwldan, Cardigan on Monday 8 and Tuesday 9 June at 7.30pm.

Sion Ifan will return to the company following the recent tour of Y Fenyw Ddaeth o’r Môr, and joining him will be Ceri Murphy and Berwyn Pearce – both who have also worked for the company in the past. Completing the cast will be Dyfed Cynan and Gareth Pierce who will be joining the company for the first time.

The play is set during the winter of 1984 during the Miners strike, when money is tight and tensions are high.
In a quiet spot far from the fury of the picket line, a group of boys get together early one morning to show their support. But not everyone is welcome, and one violent and shocking act is about to change their lives forever.
Aled Pedrick, Director said;
“I’m really pleased today to be able to announce the cast for this play. We have a really talented cast and I can’t wait to start rehearsals. This is a story that is close to my heart, as someone who was brought up in Swansea Valley where this story is set and being a miner’s son. I was born when the strike ended and I’m very aware of how that time affected my community. Siân has written a wonderful script and it’s a privilege to be working with the cast and creative team on this production.”

The creative team will include: Cordelia Ashwell (Designer), Tim Lutkin (Lighting Designer), Tom Recknell (Composer), Dyfan Jones (Sound Designer), Polly Bennett (Movement Director), Nia Lynn (Voice Coach) a Kevin McCurdy (Fight Director).

There will be a pre-show talk on 9 June at 6.30pm.

Tickets for Pan Oedd y Byd yn Fach at Theatr Mwldan are £12 (£10) £8 Schools and £3 (Mwldan Mates Rates Scheme 11-18yrs) and are available to book from Theatr Mwldan’s Box Office on 01239 621200, online or via smartphones at mwldan.co.uk The pre-show talk is free to attend.

Cymraeg

Pan Oedd y Byd yn Fach, drama newydd gan Siân Summers wedi ei gyfarwyddo gan Aled Pedrick, ar daith yn ystod Mai a Mehefin 2015 yn Theatr Mwldan, Aberteifi am 7.30yh ar Dydd Llun 8 a Dydd Mawrth 9 Mehefin.

Bydd Sion Ifan yn dychwelyd i weithio gyda’r cwmni yn dilyn taith ddiweddar Y Fenyw Ddaeth o’r Môr ac yn ymuno ag e fydd Dyfed Cynan, Ceri Murphy a Berwyn Pearce – ill tri wedi gweithio ar gynhyrchiadau i’r cwmni yn y gorffennol. Yn cwblhau’r cast fe fydd Gareth Pierce, sy’n gweithio i’r cwmni am y tro cyntaf.

Mae’r ddrama wedi ei gosod yn ystod cyfnod Streic y Glowyr yn 1984, a gyda’r streic yn ei hanterth, mae’r esgid yn gwasgu a thensiynau’n uchel wrth i rai ddychwelyd i’r pwll.
Mewn llecyn tawel ymhell o gythrwfl y llinell biced, daw criw o fechgyn ynghyd yn gynnar un bore i ddangos eu cefnogaeth. Ond nid pawb sy'n cael croeso yno y bore hwn, ac mae un weithred dreisgar, ysgytwol yn newid eu bywydau am byth.

Meddai Aled Pedrick, Cyfarwyddwr Pan Oedd y Byd yn Fach;
“Dwi wrth fy modd heddiw ein bod yn gallu cadarnhau’r cast ar gyfer y ddrama yma. Mae’n gast hynod o dalentog ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr i fwrw ati gyda’r gwaith o gychwyn ar yr ymarferion. Dyma stori sydd yn agos iawn at fy nghalon i, fel un sydd wedi ei fagu yng Nghwm Tawe ac yn fab i lowr. Cefais fy ngeni yn fuan wedi i’r streic ddod i ben ac roeddwn i yn ymwybodol yn ifanc sut y cafodd fy nghymuned ei heffeithio. Mae Siân wedi ysgrifennu sgript arbennig ac mae’n fraint i mi fod yn gweithio gyda’r cast yma, y tîm creadigol anhygoel a gyda’r cwmni.”

Mae’r tîm creadigol yn cynnwys; Cordelia Ashwell (Cynllunydd), Tim Lutkin (Cynllunydd Goleuo), Tom Recknell (Cyfansoddwr), Dyfan Jones (Cynllunydd Sain), Polly Bennett (Cyfarwyddwr Corfforol), Nia Lynn (Hyfforddiant Llais) a Kevin McCurdy (Cyfarwyddwr Ymladd).

Bydd cyn y sioe siarad ar 9 Mehefin am 6.30pm.

Mae tocynnau ar gyfer cynhyrchiad Pan Oedd y Byd yn Fach ar werth am £12 llawn pris (£10 gostyngiad) £8 Ysgolion (£3 Prisiau Mêts 11 – 18) ac ar gael nawr o Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan ar 01239 621200, ar lein neu gyda ffon clyfar at mwldan.co.uk Mae’r sgwrs cyn y sioe yn ddi-dâl.
 
web site
:

e-mail:
Thursday, May 28, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk