Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news


Y Cylch Sialc / Caucasian Chalk Circle     


Y Cylch Sialc  / Caucasian Chalk Circle Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 
National Youth Theatre of Wales

Y Cylch Sialc / Caucasian Chalk Circle : Bertolt Brecht
Cyfarwyddwr Artistig / Artistic Director: Bruce Guthrie

Drama am natur cariad mewn amgylchiadau anodd, am gyfiawnder cymdeithasol a goroesi. 
Drama â gwreiddiau theatrig o fri a themâu tragwyddol.
Drama i heddiw.

Ailddychmygodd ThCIC 2015 fersiwn o glasur Brecht y bydd cynulleidfaoedd cyfoes yn gallu uniaethu ag ef – cynhyrchiad bywiog yn llawn cerddoriaeth fyw, symud dynamig a storïa bywiog.


A play about the nature of love in difficult circumstances, about social justice and survival. 
A play with esteemed theatrical roots and timeless themes.
A play for today.


NYTW 2015 has re-imagined a version of Brecht's classic that will resonate with contemporary audiences – a vibrant production full of live music, dynamic movement and vivid storytelling.


Clwyd Theatr Cymru

Yr Wyddgrug / Mold

2 Medi / September
7.30pm

£14 (£12), £5 rhai dan 25 / under 25s

0845 330 3565

www.clwyd-theatr-cymru.co.ukGlan yr Afon, Casnewydd

The Riverfront, Newport

5 & 6 Medi / September

2.00pm & 7.30pm

£14 (£12), £5 rhai dan 25 / under 25s

01633 656 757

www.newport.gov.uk/riverfront

 
web site
:

e-mail:
Wednesday, July 22, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk