Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CYHOEDDI CYNHYRCHIAD CHWALFA AR GYFER 2016     

CYHOEDDI CYNHYRCHIAD CHWALFA AR GYFER 2016

Mae Theatr Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â Pontio a Chwmni’r Frân Wen, yn falch iawn o gyhoeddi heddiw (28 Gorffennaf 2015) y bydd Chwalfa yn cael ei lwyfannu yn Theatr Bryn Terfel, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Prifysgol Bangor, ym mis Chwefror 2016 fel rhan o raglen agoriadol Pontio.

Bydd Chwalfa yn cael ei lwyfannu o 17 Chwefror i 27 Chwefror 2016, gyda thocynnau yn mynd ar werth ym mis Hydref 2015.

Mae’r cwmni yn falch iawn o gyhoeddi dyddiad newydd ar gyfer y cynhyrchiad yma, yn dilyn gohirio llwyfannu’r ddrama y llynedd oherwydd oedi yn y gwaith o adeiladu’r ganolfan newydd ym Mangor.

Mae Chwalfa yn addasiad gan Gareth Miles o nofel T Rowland Hughes. Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru fydd yn cyfarwyddo’r ddrama. Bydd aelodau o’r gymuned unwaith eto yn rhan annatod o’r cynhyrchiad a’r ymarferion yn cychwyn yn yr ardal ym mis Tachwedd eleni.

Meddai Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru a Chyfarwyddwr Chwalfa,

“Mae’n hynod gyffrous ein bod ni heddiw yn gallu cyhoeddi y byddwn ni’n llwyfannu Chwalfa flwyddyn nesaf. Mae’n bleser gennym allu cadarnhau y bydd ffrwyth llafur pawb fu’n gweithio mor galed ar y cynhyrchiad yma llynedd, yn cael gweld golau dydd yn y Flwyddyn Newydd. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu pawb yn ôl i ail-afael yn y gwaith ac i gael llwyfannu’r stori eithriadol hon sydd mor berthnasol i’r ardal, ac yn bennod mor bwysig yn ein hanes fel cenedl.”

Ychwanegodd Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio, 

“Heddiw rydym yn gallu datgan gyda hyder y bydd cynhyrchiad uchelgeisiol Chwalfa gan Theatr Genedlaethol Cymru yn ganolbwynt i arlwy agoriadol Pontio er gwaethaf yr heriau a fu.  Mae'n braf cael dechrau rhannu cynnwrf a bwrlwm ein arlwy gelfyddydol agoriadol gyda chi a pha well ffordd na thrwy gyhoeddi bod y sioe arwyddocaol hon yn cael gweld golau ddydd. Fel Canolfan, mae Pontio eisiau rhoi llais cryf i’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, ac felly roedd yn flaenoriaeth i ni, ein partneriaid creadigol ac i Brifysgol Bangor fod y stori hon yn cymryd ei phriod le ar ein prif lwyfan."
 
web site
:

e-mail:
Tuesday, July 28, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk