Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Land of Our Fathers gan Chris Urch     

 Land of Our Fathers gan Chris Urch

Bydd drama ddoniol a theimladwy sy’n darlunio pythefnos ym mywydau chwe glöwr sydd wedi’u cau mewn pwll glo, yn teithio ledled Cymru a Lloegr yn ddiweddarach eleni.

Mae drama gyntaf Chris Urch sydd wedi derbyn canmoliaeth fawr gan feirniaid, o dan gyfarwyddyd Paul Robinson, yn llawn comedi garw sy’n adleisio cenhedlaeth o leisiau coll.

Fel enillydd Gwobr y Beirniaid Time Out a Sioe Gorau’r Flwyddyn yn y Fringe yn 2013, mae Land of Our Fathers wedi’i chynhyrchu gan Ganolfan Mileniwm Cymru, Theatre503 a Tara Finney Productions.


3 Mai 1979, De Cymru. Mae Thatcher yn cyfri ei phleidleisiau, Sid Vicious yn troi yn ei fedd ac mae chwe glöwr o Gymru wedi’u cau mewn pwll glo. Wrth i’r dynion aros i gael eu hachub, mae cyfrinachau’n cael eu datgelu a chyhuddiadau’n cael eu taflu. O fewn pythefnos, bydd popeth maen nhw’n ei gredu a phopeth maen nhw’n ei wybod wedi newid.Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig a Chreadigol y Ganolfan, Graeme Farrow “Cam nesaf i Ganolfan Mileniwm Cymru yw cynhyrchu a chyd-gynhyrchu rhagor o weithiau i roi Cymru ar brif lwyfan y byd gydag uchelgais gref. Mae Land of Our Fathers yn ddrama am fwyngloddio yng Nghymru oedd yn llawn haeddu’r clod gan feirniaid yn Llundain. Pan welais i’r cynhyrchiad, doedd dim amheuaeth bod yn rhaid i gynulleidfaoedd yng Nghymru gyda’i hanes a chymunedau mwyngloddio clos, weld y perfformiad.”

Bydd aelodau o’r cast gwreiddiol Joshua Price (Llwyth/Tribe) a Taylor Jay-Davies (Great Expectations West End, The Passion) yn perfformio unwaith eto fel Mostyn a Chewy. Yn ymuno â’r ddau bydd John Cording (Pobol y Cwm, Da Vinci’s Demons) a Robert Jezek (The Bodyguard - West End).

Bydd Land of Our Fathers yn teithio o amgylch Cymru yn ystod mis Hydref a Thachwedd cyn teithio ac ymweld â lleoliadau yn Lloegr ym mis Ionawr a Chwefror 2016. Mae tocynnau ar gael nawr mewn theatrau yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ewch i yganolfan.org.uk | @landofourfather
 
web site
:

e-mail:
Wednesday, August 05, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk