Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Canolfan Mileniwm Cymru yn gartref i ddiweddglo Mis Hanes Pobl Dduon     

Canolfan Mileniwm Cymru yn gartref i ddiweddglo 
Mis Hanes Pobl Dduon
Am y seithfed flwyddyn yn olynol, mae Canolfan Mileniwm Cymru yn falch o gael bod yn gartref i Ddiweddglo Mis Hanes Pobl Dduon ar 24 Hydref, mewn partneriaeth â Chymdeithas Mis Hanes Pobl Dduon Cymru. Bydd mynediad am ddim i'r ŵyl o gerdd a chân a fydd ymlaen drwy'r dydd fel dathliad o ddiwylliant Affrica ar Wasgar a'i gyfraniadau i Gymru a'r tu hwnt.

Gan barhau'r thema ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon eleni, sef 'Merched Duon Rhagorol, Ddoe a Heddiw', bydd y diweddglo yn dathlu merched duon beiddgar, dewr a llwyddiannus mewn hanes gyda llond diwrnod o berfformiadau am ddim, arddangosfeydd, bwyd, dawns a chwerthin. Mae uchafbwyntiau o ddiweddglo eleni yn cynnwys:

· Arddangosiad o bortreadau wedi'u braslunio gan yr artist o Gymro Chris Baker, o dair Menyw Ddu ysbrydoledig yng Nghymru; Vernester Cyril OBE (sy'n cael ei dathlu am ei gwaith ym maes Cydraddoldeb Hiliol a Bydwreigiaeth), Charlotte Williams OBE (academydd llwyddiannus, sylwebydd gwleidyddol ac awdur nodedig o dras Cymreig/Gaianaidd) a Betty Campbell MBE.
· Bydd y berfformwraig adnabyddus o Tiger Bay Li Harding yn chwarae rhaglen arbennig yn talu teyrnged i'r cantoresau duon gorau ym maes jazz, blues, canu'r enaid, gospel, rhythm a blues; gan gynnwys Dinah Washington, Ruth Brown, Dakota Staton, Big Mama Thorton, Wynona Carr, Sister Rossetta Tharpe a Shirley Bassey.
· Bydd Sharifa Tomkin, a gyrhaeddodd rownd derfynol Hip Hop BBC Young Dancer, yn perfformio fel dawnswraig unigol gyda'r Jukebox Collective.
· Bydd y cogydd Caribïaidd lleol, Geraldine Trotman, yn paratoi ei bwydlen Garibïaidd boblogaidd am y drydedd flwyddyn yn olynol, gan gynnig prydau fel jerk cyw iâr, cyri gafr a physgodyn hallt ac aci.
· Bydd gweithgareddau i'r teulu yn cynnwys gweithdy gwneud drymiau a gweithdy argraffu a thecstiliau.

Ddydd Sadwrn 17 Hydref, bydd Canolfan Mileniwm Cymru hefyd yn gartref i raglen Merched Duon, Treftadaeth Ddu. Bydd y prynhawn yn cael ei gyflwyno gan y rhyfeddol Uzo Iwobi, OBE (Prif Weithredwr Cyngor Hil Cymru), a bydd yn cynnwys eitemau unigryw yn amrywio o jazz i adrodd straeon, gan arddangos swyddogaethau traddodiadol merched Affrica. Yn uchafbwynt i'r diwrnod, bydd Eglwys Place of Victory yn perfformio Priodas Nigeraidd, drwy ddawns ac adrodd straeon, gan arddangos swyddogaeth y fam o baratoi ei merch i fod yn briodferch.

Mae dechreuadau Mis Hanes Pobl Dduon yn mynd yn ôl i 1926, pan sefydlodd Carter G Woodson ddathliadau Affricanaidd Caribïaidd yn America. Erbyn hyn mae Mis Hanes Pobl Dduon yng ngwledydd Prydain, sy'n cael ei ddathlu ym mis Hydref, wedi tyfu i fod yn fwy na 6000 o ddigwyddiadau sy'n cydnabod llwyddiannau a chyfraniadau pobl Dduon i gymdeithas Prydain. Yng Nghymru, mae gan wreiddiau teuluol llawer o bobl dduon gysylltiadau â nifer o borthladdoedd allweddol, ac yn enwedig Caerdydd, Casnewydd, y Barri a Dociau Abertawe, a fu'n borthladdoedd glo prysur ar un cyfnod. Daeth y môr â phobl o bedwar ban byd; lle bynnag yr oedd llongau glo yn masnachu. Nod Mis Hanes Pobl Dduon Cymru yw cael cipolwg ar gyfraniadau pobl o dras Affricanaidd sydd ar wasgar, a'u rhannu fel rhan o'n hanes cyffredin, drwy amrywiaeth eang o weithgarwch creadigol i bobl o bob oed.

Meddai Hannah Wynn Jones, Rheolwr Cyswllt â'r Gymuned Canolfan Mileniwm Cymru: "Mae diweddglo Mis Hanes Pobl Dduon yn un o'r gwyliau mae'r Ganolfan yn eu trysori yn fwy na'r un. Rydyn ni wrth ein boddau yn cael croesawu digwyddiad mor bwysig a bywiog yn ôl i'r Ganolfan, ac rydyn ni'n meddwl y byd o'n perthynas gyda Chymdeithas Mis Hanes Pobl Dduon Cymru. Beth gewch chi well mewn gŵyl; cerddoriaeth wych, pobl wych, bwyd gwych, a'r cwbl am ddim!”

Dilynwch @BHMWales #MisHanesPoblDduon a'u hoffi ar Facebook/BHMWales
 
web site
:

e-mail:
Friday, October 16, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk