Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Inad Theatre (Theatr Ystyfnig/ Stubborn Theatre)     

Working out of a garage unit at the edge of a refugee camp, Inad Theatre are coping with occupation, curfew, military searches and personal tragedy on a daily basis. A mixed Muslim-Christian company, they carry their message of hope, endurance and determination to thousands of young people - and adults - each year throughout the occupied territories. Now they have come to Wales, to make friends, build bridges and share experiences. Please support their visit.

Cartref Theatr Inad yw garej gerllaw cysgodfan ar gyfer ffoaduriaid. Bob dydd, maer cwmni yn dioddef gorthrwm rhyfel, archwiliadau a chyfyngiadau militariaeth yn ogystal a thrychinebau personol. Cwmni cymysg ydyw mae hanner y grwp Cristnogion a hanner yn Fwslemiaid maent yn trosglwyddor neges o obaith, parhad a chefnogaeth i filoedd o bobl ifanc - ac oedolion hefyd - ar draws Palesteina bob blwyddyn. Maent wedi dod i Gymru i ddatblygu cysylltiadau, rhannu profiadau a chanfod cyfeillion newydd. Gobeithiwn y cefnogwch chi eu hymweliad.


Trefnwyd y daith hon gan Y Rhwydwaith: cefnogwyd gan Cyngor y Celfyddydau Cymru
This tour has been arranged by Y Rhwydwaith, and supported by the Arts Council of Wales

Until When?
Thurs 15th May
8.15pm
Iau 15fed Mai

CANOLFAN Y CELFYDDYDAU
STUDIO
ABERYSTWYTH ARTS CENTRE
£4.00
Box Office 01970 623232 Swyddfa Docynnau
Amanda Jones
Performing Arts Projects Assistant
Aberystwyth Arts Centre
UWA
Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3DE
ABERYSTWYTH ARTS CENTRE  
web site
:
Amanda Jones - Performing Arts Projects Assistant
e-mail: amj@aber.ac.uk
Monday, May 12, 2003back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk