Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

COSĖ FAN TUTTE: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centreby / gan Opera Dinas Abertawe | Swansea City Opera     

COSĖ FAN TUTTE: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centreby / gan Opera Dinas Abertawe | Swansea City Opera Swansea City Opera make a welcome return with a production of Mozart’s popular and uproarious comic opera, Così fan tutte.

SCO are known for their sparkling performances of comic opera and their Così will be no exception. Beautifully staged in English with elegant classical 19th century costumes, and performed by some of the finest singers and orchestral players in the country.

There will be a pre-performance talk about the opera and production at 6.15pm, given by the Artistic Director of Swansea City Opera, Brendan Wheatley.

Croesewir Opera Dinas Abertawe yn ôl gyda chynhyrchiad o opera gomig boblogaidd a digrif Mozart, Così fan tutte.

Mae’r cwmni’n adnabyddus am eu perfformiadau disglair o operâu comig ac ni fydd hon yn eithriad. Wedi’i llwyfannu’n hyfryd yn Saesneg gyda gwisgoedd clasurol cain o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac yn cael ei pherfformio gan rai o gantorion a chwaraewyr cerddorfaol gorau’r wlad.

Ceir sgwrs am yr opera a’r cynhyrchiad cyn y perfformiad am 6.15pm gyda Chyfarwyddwr Artistig y cwmni, Brendan Wheatley.

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre <artscentre-marketing@aber.ac.uk>

Aberystwyth Arts Centre
web site: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre  
web site
: http://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Monday, March 18, 2019back

Other related news stories on the Theatre in Wales web site :

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk