Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

TYMOR GWANWYN 2004 YN Y NEW THEATRE     

Mae gan y New Theatre, Caerdydd wledd o ddrama, cerddoriaeth, dawns ac adloniant o’r ansawdd gorau y tymor hwn. Mae rhaglen gyffrous o ddrama yn cynnwys cyfoeth o glasuron, gan gynnwys A DOLL’S HOUSE gan Ibsen gyda Tara Fitzgerlad, THE CONSTANT WIFE, gan Somerset Maugham a THE MARQUISE gan Noël Coward gyda Kate O’Mara. Bydd Theatr Clwyd Cymru yn dychwelyd i’r New Theatre gyda pherfformiad o ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST a gyfarwyddir gan Terry Hands. Y clasur enwog GREASE a’r sioe gerdd newydd gan Boy George, TABOO, gyda Julian Clary fydd adloniant cerddorol y tymor. Bydd Cwmni Orbit Theatre, Caerdydd yn cynnig adloniant i’r teulu gyda pherfformiad o PETER PAN – A Musical Adventure – hen ffefryn ers cenedlaethau. Bydd y llenni yn cau ar Dymor y Gwanwyn mewn steil gyda Diversions, Cwmni Dawns Cymru yn dod ar eu hymweliad blynyddol â’r New Theatre gyda’u gweithiau newydd ‘Psycho-Delia’ a ‘Monolith’. Ac wrth gwrs, ni fyddai’r un tymor yn gyflawn heb OPERA CENEDLAETHOL CYMRU yn perfformio casgliad arall o gynyrchiadau gyda'r gorau yn y byd. Wrth edrych tua’r Haf, bydd Northern Ballet Theatre yn cyflwyno perfformiad swynol a rhamantus o SWAN LAKE, bydd Rula Lenska a William Gaunt yn ymddangos yn 84 CHARING CROSS ROAD, bydd MY BOY JACK, drama newydd David Haig, sydd hefyd yn ymddangos ynddi, yn dod i’r New Theatre am y tro cyntaf a byddwn yn rhoi croeso cynnes unwaith eto i BLOOD BROTHERS – y sioe gerdd hynod boblogaidd.

Theatr Clwyd Cymru fydd yn agor y tymor ddydd Mawrth 9 Mawrth gyda chynhyrchiad o ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST. Terry Hands fydd yn cyfarwyddo’r ddrama ddychan frathog a thrasig sy’n cynnwys cast Cymreig yn bennaf. Dyma waith llenyddol Americanaidd hynod ddylanwadol, sy’n seiliedig ar nofel arloesol Ken Kesey – Beat Generation – ac mae gan y frwydr ffyrnig hon rhwng gormes ac anghydffurfiaeth ap?l sy'n herio'r sefydliad – clasur ers dros 40 mlynedd.

Gan barhau â dramâu arloesol, bydd A DOLL’S HOUSE gan Ibsen yn ymddangos yn y New Theatre o 16 Mawrth. Yn un o ddramâu gorau Isben yn nhyb llawer, ystyriwyd A DOLL’S HOUSE yn ddrama go frathog pan gafodd ei llwyfannu am y tro cyntaf ac mae ganddi themâu sy’n deimladwy hyd heddiw. Tara Fitzgerald, seren Brassed Off, Sirens a Hear My Song, sydd â'r brif ran - Nora Helmar, y fenyw sy’n ail-greu ei hun yn y ddrama deulu enbyd hon.

Mae’r New Theatre yn croesawu cast llawn s?r yng nghlasur comedi Somerset Maugham, THE CONSTANT WIFE, o ddydd Llun 22 Mawrth. Yn llwyddiant ysgubol yn Llundain yn ystod yr haf y llynedd, mae THE CONSTANT WIFE yn gomedi swynol, ysgafn a dychanol sy’n frith o’r ffraethineb sy’n nodweddiadol o waith Maugham. Mae’r cast enwog yn cynnwys Liza Goddard (Take Three Girls, The Brothers, Yes Honestlly a Bergerac) a Susan Penhaligon (a ymddangosodd yn fwyaf diweddar gyda David Jason yn A Touch of Frost). Cadarnhawyd yn ddiweddar y bydd Steven Pinder, sy’n enwog fel Max Farnham yn Brookside, yn ymuno â’r cast.

Bydd y sioe gerdd hynod boblogaidd GREASE yn dychwelyd i’r New Theatre o ddydd Llun 29 Mawrth. Daeth y sioe i'r brig yng nghystadleuaeth 100 Sioe Gerdd Orau Channel 4 yn ddiweddar, ac mae GREASE yn llawn ynni ffrwydrol, berw diwylliant y 50au a llu o ganeuon enwog gan gynnwys ‘You’re The One I Want’, ‘Summer Nights’, ‘Greased Lightnin’ a llawer mwy.

Mae digon o hwyl i’r teulu wrth i Orbit Theatre, Caerdydd lwyfannu PETER PAN – A Musical Adventure o ddydd Mawrth 6 Ebrill. Yn dilyn llwyddiant ysgubol ANNIE a JESUS CHRIST SUPERSTAR, mae Orbit Theatre yn dychwelyd i lwyfan y New Theatre gyda’r clasur hwn sydd wedi bod yn hen ffefryn ers cenedlaethau lawer. Gyda chaneuon, comedi, cyffro a golygfeydd hedfan trawiadol, mae anturiaethau Peter Pan yn siwˆr o ddiddanu cynulleidfaoedd o bob oed.

O 12 Ebrill mae'n bleser gan y New Theatre gyflwyno Kate O'Mara yn THE MARQUISE gan Noël Coward. Mewn perfformiad prin o'r gomedi hon, mae Kate yn ymddangos ochr yn ochr â sêr The Royal gan ITV1: Michael Jayston, Denis Lill, Paul Fox a Zoie Kennedy. Mae THE MARQUISE yn adrodd hanes tad dylanwadol yn Ffrainc yn y 18fed Ganrif, a'i ymdrechion i drefnu priodas ar gyfer ei ferch. Fodd bynnag, mae gan y ferch gariad ei hun – felly mae'n rhaid iddynt alw ar The Marquise i achub y dydd. Mae'r llwyfannu'n drawiadol ac yn cyfleu holl steil, cyfaredd a boneddigeiddrwydd y cyfnod – drama wirioneddol hyfryd.


Bydd Julian Clary yn ymddangos yn Sioe Gerdd Boy George, TABOO o ddydd Llun 19 Ebrill. Mae'r sioe newydd ddisglair hon, gyda cherddoriaeth a geiriau gan Boy George, wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y West End ac ar Broadway. Mae TABOO yn bortread cerddorol o gyfnod byr ond hynod – Llundain yn yr 80au cynnar, ac yn frith o glsuron cerddorol Culture Club ac 20 cân newydd gan Boy George. Mae TABOO yn canolbwyntio ar ddau ddyn ifanc, Leigh Bowery (Julian Clary), artist/cynllunydd perfformio rhagorol ond anarchaidd a George O'Dowd, bachgen ifanc heb fawr o glem am y byd sy'n cyrraedd Llundain ac sy'n datblygu i fod yn un o brif sêr y sîn, Boy George. Perfformir y ddwy stori yn erbyn cefndir anhygoel Taboo, y clwb a oedd yn gartref i ormodedd ac afiaith direolaeth Llundain yn yr 80au.

Mae Diversions, Cwmni Dawns Cymru yn dychwelyd i’r New Theatre am y bedwaredd flwyddyn yn olynol gyda rhaglen ddwbl gan ddau o goreograffwyr mwyaf dawnus Ewrop. O 28 Ebrill tan 1 Mai, bydd Diversions yn perfformio 'Psycho-Delia' gan y coreograffydd o Gymru, Sean Tuan John, a 'Monolith' gan Toni Mira.

Mae tymor OPERA CENEDLAETHOL CYMRU rhwng dydd Sadwrn 15 Mai a dydd Sadwrn 5 Mehefin yn cynnwys cynhyrchiad newydd o LA TRAVIATA gan Verdi, ynghyd â CARMEN gan Bizet a KATYA KABANOVA gan Janác<caron>ek.

Gan edrych ymlaen at Dymor yr Haf, bydd Rula Lenska a William Grant yn ymddangos yn y stori gariad dragwyddol 84 CHARING CROSS ROAD o ddydd Mawrth 8 Mehefin. Bydd Northern Ballet Theatre yn dychwelyd i Gaerdydd o 15 Mehefin gydag addasiad newydd cyffrous David Nixon o SWAN LAKE. Bydd drama newydd gan David Haig (The Thin Blue Line, Four Weddings and a Funeral), sydd hefyd yn actio ynddi, yn dod i'r New Theatre o 21 Mehefin. Mae MY BOY JACK yn seiliedig ar stori wir Rudyard Kipling – hanes pwerus a chyffrous am fywyd trasig un o feirdd enwocaf Prydain. O 28 Mehefin am bythefnos, bydd BLOOD BROTHERS yn dychwelyd i Gaerdydd gyda pherfformiadau gan Linda Nolan a Mrs Johnstone. Diolch i'w llwyddiant ysgubol mae'r sioe'n cael ei disgrifio gan rai fel sioe gerdd orau'r degawd.

Mae perfformiadau'n ystod y Gwanwyn a'r Haf a gyfieithir i Iaith Arwyddion Prydain yn cynnwys A DOLL'S HOUSE (dydd Sadwrn 20 Mawrth 2.30pm), TABOO (dydd Sadwrn 24 Ebrill 4.00pm), MY BOY JACK (dydd Sadwrn 26 Mehefin 2.30pm) a BLOOD BROTHERS (dydd Sadwrn 3 Gorffennaf 2.30pm). Ar ddydd Sadwrn 13 Mawrth am 2.30pm bydd ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST, 84 CHARING CROSS ROAD (dydd Sadwrn 12 Mehefin 2.30pm) a BLOOD BROTHERS (dydd Sadwrn 10 Gorffennaf 2.30pm) yn cynnwys Disgrifiad Clywedol byw ar gyfer pobl â nam ar eu golwg. Mae'r perfformiadau hyn yn cael eu cyfieithu neu eu disgrifio gan Erika James.

Mae tocynnau ar gyfer yr holl sioeau hyn ar werth yn awr yn Swyddfa Docynnau'r New Theatre ar (029) 2087 8889 neu ar lein yn www.newtheatrecardiff.co.uk.
Diwedd
Cyhoeddwyd 10/01/04

Gwybodaeth bellach a delweddau electronig gan:
Julia Barry, Yr Adran Farchnata, New Theatre, Heol y Parc, Caerdydd, CF10 3LN
Ffôn 029 2087 8887, E-bost jbarry@cardiff.gov.uk
New Theatre  
web site
:
Julia Barry
e-mail: jbarry@cardiff.gov.uk
Tuesday, January 14, 2003back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk