Theatre in Wales

Plays and dance productions in Wales since 1982...

Sion Eirian

 

We have information on 9 plays by Sion Eirian . Click on the play name to access any reviews in out archive. Click on the company's name to read their details on this web site

 

Hedfan Drwyr Machlud First presented in 2006
by Royal Welsh College of Music and Drama

synopsis:

Epa yn y Parlwr Cefn First presented in 2004
by Cwmni Theatre 3D

synopsis:
Dyma gynhyrchiad newydd o ddrama bwerus Sion Eirian gan Gwmni Theatr 3D. Hanes tair putain wahanol iawn sydd yma Mary, Bethan a Linda. Myfyrwraig o gefndir breintiedig yw Bethan, syn puteinio er mwyn talu am ei lle yn y coleg. Maen boendod i Linda, syn butain ifanc, surbwch, ond gwelwn y ddwy yn eu tro yn ffoi ou sefyllfaoedd drwy eu hatgofion au dychymyg. Putain brofiadol, wedi ei chaledu yw Mary. Ystyriwn yr hyn sydd fwya anfoesol galwedigaeth drist a diflas y merched, neu drachwant ffasiynol a dienaid eu lanlord, Scoot? Ai niwroses rhywiol ein cymdeithas syn gyfrifol am gynnydd puteinio, neur amodau cymdeithasol dinistriol cynyddol? Nid ceisio ateb yr amlwg a wneir, ond creu darlun bras o fywyd pedwar cymeriad, mewn un gornel fach or cynfas. Anaddas i rai dan 16.

A new production of Sion Eirians hard hitting play about three prostitutes, not performed in Wales for over a decade. Unsuitable for children under 16.

Nia Ben Aur First presented in 2003
by Theatr na n'Og

synopsis:
A vibrant and exciting production of the legendary 1970s Rock Opera, Nia Ben Aur

Paradwys Waed First presented in 2000
by Bara Caws

synopsis:
Dau newyddiadurwr o Ogledd Cymru yn gweithio allan yn Sbaen ym 1936; Gronw Ellis ar ran y Daily Telegraph a Richard Stevens ar ran y Daily Worker. Cred y ddau eu bod wedi dod o hyd i'w paradwys bersonol tan i'r Rhyfel Cartref weddnewid eu bywydau. Drama yw hon am ddelfrydau a phropaganda, gydag elfennau personal carwriaethol a rhywiol yn cymhlethu'r stori.
Cyfarwyddwr: Ian Rowlands. Yr actorion: Dafydd Dafis, Betsan Llwyd, Dyfrig W. Evans, Dyfan Roberts, Alys Thomas.

Set in the Spanish civil war, Paradise of Blood is a powerful exploration of personal and political ideals

Epa yn y Parlwr Cefn First presented in 1994
by Dalier Sylw
Blodeuwedd First presented in 1992
by Sherman Theatre Company

synopsis:
Translated into English by Sion Eirian (English title: "Woman of Flowers") this was a co-production between the Sherman Theatre Company and the Actors Touring Company.

Woman of Flowers First presented in 1991
by Actors Touring Company

synopsis:
An interpretation of the Blodeuwedd legend

Dracula First presented in 1991
by Sherman Theatre Company
Crash Course First presented in 1982
by Made in Wales

synopsis:
Directed by Hugh Thomas


The setting is a Welsh Language Learning Course in West Wales - a pointed satire on Welsh language culture.
Cast: 6 (3 men and 3 women)

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk