Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Shinani’n Siarad     Mae’n flwyddyn union ers i ni ddechrau ymarfer Shinani’n Siarad gyda adnoddau prin a chyllid prinach! Dim ond wythnos o ymarfer a ‘roedd noson agoriadol Shinani’n Siarad yn Chapter ar ddydd Gwener 13eg (!) o Chwefror fel mynydd o’n blaenau a ninnau yn cwestiynnu ein callineb.

Ond fe gyrhaeddodd y noson gyntaf a chafwyd derbyniad ysgubol gan y gynulleidfa yng Nghaerdydd. Aeth y daith o nerth i nerth gyda perfformiadau a chynulleidfaoedd cofiadwy mewn llefyd fath a Crymych, Caerfyrddin a Bangor ac ar sail llwyddiant y cynhrchiad cawsom wahoddiad i berfformio yn Eisteddfod Casnewydd. Trefnwyd wythnos arall o berfformiadau, cyn y noson orlawn ola yn Theatr Fach y Maes.

Roedd y profiad o ddod at ein gilydd i lwyfanu Shinani’n Siarad yn un cadarnhaol o ran y cwmni ac i ni i gyd yn bersonol. Hoffem ddiolch yn fawr i’r Cyngor Celfyddydau am roi nawdd i ni, i Chapter am roi’n hael o’u hadnoddau a galluogi i ni roi’r cynhyrchiad ar yr hewl ac i’r holl gwmnîau theatr a theledu rhoddodd yr adnoddau, nawdd a chefnogaeth oedd yn gwneud teithio’n bosib.

Yn olaf hoffai Rhosys Cochion ddiolch i Keith sydd yn gwneud gwaith mor wych a hanfodol yn tynnu sylw at gwmniau a chynyrchiadau theatr sydd yn cael eu hanwybyddu bron gan y cyfryngau a’r wasg yn gyffredinol. Diolch iddo am drefnu gwobrwyo y Theatr yng Nghymru, ac diolch i’r bobol sy’ ‘di taro pleidlais dros Shinani’n Siarad fel y Cynhyrchiad Cymraeg Gorau 2005! Mae hynny’n coroni’r cwbwl ac mae’r wobr yn un bwysig.

Rhosys Cochion
 
web site
:

e-mail:
Saturday, February 05, 2005back

Other related news stories on the Theatre in Wales web site :

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk