Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Hen Ddrama Newydd Aled Jones Williams     

Mae myfyrywr Adran Cyfathrebu a'r Cyfryngau Prifysgol Cymru Bangor yn
perfformio'r ddrama "2" gan Aled Jones Williams a hynny am y tro cyntaf
erioed. Drama ddwyieithog gynnar yw "2" sydd i raddau'n adleisio themau
"Ta-Ra Teresa", gyda dwy wraig yn cyfarfod mewn angladd. Gwraig yr
ymadawedig yw'r Gymraes Anwen, tra roedd Rachel y Saesnes yn feistres.

Arbrawf y myfyrwyr Ann Barker a Lois Cernyw yw ffeirio'r rhannau ar ol y
noson gyntaf, gyda gwahaniaethau tafodieithol sylweddol ar gymeriad
Rachel. Ar un noson, wraig o Lerpwl ydyw, tra'i chwareir hi ar y noson
arall fel gwraig o ganol Lloegr.

Perfformir "2" yn Neuadd John Phillips Bangor ar y nosweithiau canlynol:
nos Fercher Ionawr 26 am 5. 30
nos Iau Ionawr 27 am 7. 30

Am fwy o fanylion:

01248 383206
n.ros@bangor.ac.uk
 
web site
:
nic ros
e-mail: n.ros@bangor.ac.uk
Thursday, January 20, 2005back

Other related news stories on the Theatre in Wales web site :

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk