Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

TOCYN O LWYDDIANT I GWMNI THEATR BLAENLLAW GWYNEDD.     

Mae cwmni Theatr Bara Caws yn mwynhau hoe haeddianol bellach ar ôl wythnos lwyddianus tu hwnt yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Llwyfanodd y cwmni ddwy sioe wahanol drwy gydol yr wyl yn y Faenol ac oherwydd galw mawr am seddi bu rhaid iddynt drefnu perfformiadau ychwanegol i’r ddau gynhyrchiad.

Yn Theatr Gwynedd , lle’r oedd y cwmni yn cyflwyno fersiwn llwyfan o’r sioe deledu ‘Porc Peis Bach’ i dderbyniad gwresog bu raid iddynt drefnu dwy sioe ychwanegol a gwerthwyd pob un sedd i’r perfformiadau i gyd..

Ar yr un pryd yn y Felinheli roedd y cwmni yn mynd a’r gynulleidfa ar daith dra wahanol ddwy waith y dydd. Yn ‘Y Wibdaith Wirion’ gan Mathew a Daniel Glyn bu’r cwmni yn cyflwyno’r sioe theatr gyntaf i’w chynnal ar fws yng Nghymru ac fe dalodd y fenter unigryw yma ar ei chanfed gyda tocynnau fel aur a sawl un yn rhoi eu henwau gerbron i fynd am yr ail dro ar y daith wallgo. Unwaith eto gorfodwyd y cwmni i drefnu sioe ychwanegol .

Dywedodd Linda Brown gweinyddwraig Bara Caws ddoe:

‘ ‘Da ni’n falch iawn o’r hyn ‘da ni wedi gyflawni yn yr Eisteddfod eleni,unwaith eto ‘da ni wedi dangos fod y sioeau iawn yn gallu denu cynulleidfaoedd…efallai ein bod wedi dioddef torriad o 15% yn ein grant, fel sawl cwmni arall yng Nghymru, ond mae’r cwmni yn adnabod ac yn deall ein cynulleidfa ac yn medru sicrhau adloniant o’r radd flaenaf beth bynnag fo’r rhwystredigaethau ariannol…Fe fyddai’n drueni petaem yn gorfod cynhyrchu llai o ddrama oherwydd diffyg arian, yn enwedig o gysidro ein llwyddiannau diweddar’


Sioe Glybiau newydd fydd cynhyrchiad nesaf Bara Caws fydd ar daith o amgylch Cymru ym mis Tachwedd a Rhagfyr.

Am fwy o fanylion ffoniwch Linda: 01286 676335
Bara Caws  
web site
:

e-mail:
Thursday, August 11, 2005back

Other related news stories on the Theatre in Wales web site :

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk