Theatre in Wales

Theatre, dance and performance reviews

Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr Genedlaethol Cymru- Deffro'r Gwanwyn , Canolfan Mileniwm Caerdydd , March 23, 2011
Theatr Genedlaethol Cymru by Theatr Genedlaethol Cymru- Deffro'r Gwanwyn Haleliwia!! O'r diwedd rwyf wedi gweld cynhyrchiad gan Gwmni Theatr Genedlaethol Cymru sy'n werth gweld. Ers cychwyn y cwmni hon nid wyf wedi gweld fawr o ddim sydd wedi fy cyffrou. Daeth hyn i ben gyda'u cynhyrchiad ddiweddara - Deffro'r Gwanwyn. O'r diwedd mae'r cwmni wedi aedddfedu. Cynhyrchiad o'r safon ucha - yr actorion,y sgript, y caneuon y cyfarwyddo, y band, y goleuo, y set.

Dwi'n gwybod taw cyfieithiad oedd y cynhyrchiad o'r ddrama ddadleuol gan yr Almaenwr Frank Wedekind - ond does dim o'i le gyda cyfieithiadau os ydyn nhw'n cael eu cyfieithu a'u cynhyrchu yn iawn - nid fel yr hunnllef o gynhyrchiad o Romeo a Juliet ychydig flynyddoedd yn ol.

Addasiad yw Deffro'r Gwanwyn o'r ddrama wreiddiol gyda cherddoriaeth roc gan Dunkan Sheik. (Sgript a geiriau gwreiddiol gan Steven Sater). Roedd yn drosiad arbennig gan Dafydd James - gyda'r Gymraeg yn llifo'n hollol naturiol. Ac er ei fod yn y Gymraeg doedd dim amheuaeth ein bod ni yn yr Almaen ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Stori grwp o fyfyrwyr/ffrindiau ifanc yn eu harddegau oedd yn dod i delerau gyda'u rhywioldeb. Cafodd y ddrama wreiddiol ei wahardd yn Yr Almaen oherwydd y portread o erthylu, gwrwgydiaeth, trais, hunan-laddiad a chamdrin plant sydd i'w weld yn y darn. Ac er taw ym 1891 cyhoeddwyd y ddrama'n wreiddiol roedd y cynhyrchiad yn berthnasol iawn i nawr. Anhygoel meddwl mor berthnasol i ni heddiw yw drama a ysgrifennwyd dros gan mlynedd yn ol.
Wrth reswm roedd y cast yn gymharol ifanc arwahan i'r ddau bu'n chwarae'r holl oedolion yn y sioe - Dyfed Thomas a Ffion Dafis. Braf oedd gweld y ddau yma ar lwyfan - roedd eu portreadau o'r rhieni yn deimladwy dros ben er roedd eu portreadu o'r 'athrawon' yn ymylu i fod yn 'Allo 'Allo-aidd weithie. Ond dim ond cwyn bach yw hynny - roedd gweld actor o safon Dyfed Thomas ar lwyfan gwerth pris y tocyn ar ben ei hun.

Yn arwain yr ensemble roedd Aled Pedrick fel Melchior ac Ellen Ceri Lloyd fel Wendla. Dau actor ifanc sydd a'r ddawn o dynnu cynulleidfa atynt gyda'u perfformiadau cywrain. Perfformiadau naturiol a theimladwy a lleisiau canu oedd yn gweddu'n berffaith i'w perfformiad.Rhaid dweud bod gweddill y cast yn llwyddo i wneud hyn hefyd. Zoe George, Owain Gwynn, Iddon Jones, Daniel Lloyd, Elain Lloyd, Elin Llwyd, Berwyn Pearce, Lynwen Haf Roberts a Meilyr Rhys Williams. Cast cymharol ifanc a rhai yn newydd i'r llwyfan yng Nghymru - a peth braf iawn oedd gweld hyn. Actorion a chantorion o'r radd flaena yn canu caneuon o'r safon ucha. Braf iawn.
 
 
Doedd dim man gwan o gwbl yn y sioe - er gan bod y cast yn gwisgo meicraffonau ar eu pennau - pam oedd rhaid defnyddio meicraffonau llaw ar gyfer ambell i gan? Roedd hyn yn edrych ychydig yn od i ddweud y gwir. Ond eto - peth bach iawn oedd hyn o ystyried mor 'spot on' oedd y sain a lefel y sain hefyd - doedd y band byw egniol o dan gyfarwyddyd Dyfan Jones ddim yn boddi'r perfformwyr. Roedd y ddau yn gweddu'n berffaith.

Roedd y cyfarwyddo gan Elen Bowman yn gelfydd iawn ac hefyd rhaid canmol y coreograffi cynnil ond hynnod effeithiol gan Bridie Doyle.

Mae'r cynhyrchiad dal ar daith o gwmpas Cymru a dwi wir yn annog ichi fynd i'w gweld hi - os gewch chi afael mewn tocyn. Mae'r set a'r eisteddle yn hunangynhwysol gyda dim ond lle i tua 140 o bobol. Awgrym efallai y tro nesa buasai darparu ar gyfer ychydig mwy o bobol. Mae'r sioe yma'n haeddu cymaint o bobol ag sydd yn bosib i'w gweld hi.

Edrychaf ymlaen at gynhyrchiad nesa'r Theatr Genedlaethol yn arw gan obeithio'n wir taw Deffro'r Gwanwyn yw'r cam cynta ar ris yr ystol allan o'r pydew du sydd wedi bodoli ers tua wyth mlynedd.

Reviewed by: Harry Jones

back to the list of reviews

This review has been read 2063 times

There are 37 other reviews of productions with this title in our database:

 

Privacy Policy | Contact Us | © keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk