Theatre in Wales

Theatre, dance and performance reviews

Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr Genedlaethol Cymru- Yn Debyg iawn i Ti a Fi , Theatr Clwyd , April 25, 2004
Theatr Genedlaethol Cymru by Theatr Genedlaethol Cymru- Yn Debyg iawn i Ti a Fi Mae 'na rywbeth folcanig am waith Meic Povey - tensiynau a chyfrinachau'n ffrwtian fel lafa dan yr wyneb, yn mud-ferwi nes bo pethau'n rili chwythu'i fyny.

Yn ei ddrama, Yn Debyg Iawn i Ti a Fi mae teulu'n dod at ei gilydd ar l claddu'r fam a'r broblem fawr i'w datrys yw pwy sy'n mynd i edrych ar l y mab sy'n dioddef o sgitsoffrenia.

Bydd y mynydd yn chwythu, sdim dowt am hynny

Yn nghynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru roedd yr actorion yn chwarae cyn dynned ag unrhyw bedwarawd llinynnol.

Pitsio'n berffaith
Glyn Pritchard oedd yn chwarae'r anffodusyn, Derec, gan smocio, neu o leia danio sigarets yn ddiddiwedd.

Gallai fod wedi hawlio pob golygfa gan efelychu Dustin Hoffman yn Rainman ond roedd Glyn Pritchard wedi pitsio'r rhan yn berffaith, yn stumio heb ddwyn y sylw.

Doedd ei chwaer Olwen (Gwenno Hodgkins) heb fod i'w weld ers hydoedd a dim lle yn ei bywyd dosbarth canol ar y Wirral i frawd sy'n llenwi ei drns a hithau bron wedi ei pharlysu gan y ddilema.

Dynes oer, nid o ran natur ond o ran dosbarth - sy'n medru bod yn waeth.

Portread cyhyrog
Roedd y brawd arall, Glyn (Bryn Fon) wedi dewis aros ym mro ei febyd a'i rwystredigaethau a'i genfigen wedi creu dyn tanllyd, treisgar.

Cafwyd portread cyhyrog o ddyn sy'n eitha sl ei feddwl ynddo ef ei hun.

Mae ei wraig, Elin, yn glwtyn llawr a Siw Hughes yn ei chwarae hi'n angylaidd o oddefgar.

Marciau llawn i Cefin Roberts, y cyfarwyddwr artistig hefyd am greu noson wirioneddol theatrig gan ychwanegu at dduwch y sgwennu.

Rhythmau a sain
Cadwodd rythmau'r ddrama yn fyw a gwneud yn hollol siwr fod y gynulleidfa'n cael noson bleserus o anghysurus wrth weld pob peth ym mynd ar chwl yn yr hen dy Cymreig ar lethr mynydd.

Roedd yr effeithiau sain a'r defnydd o gorws i gyfleu y lleisiau ym mhen Derec yn hynod effeithiol a'r set ei hun - wedi ei ysbrydoli gan un o fythynnod Mynydd Llandygai yn ychwanegu at glawstroffobia'r sefyllfa.

Arwyddbost
Nid noson gyntaf gyffredin mo hon ond yn hytrach rhyw fath o arwyddbost at ddyfodol cwmni cenedlaethol newydd.

Fel un sydd wedi ei sbwylio gan bethau gwych ar lwyfan eleni - Eugene Onegin y Cwmni Opera Cenedlaethol a Brian Wilson yn perfformio'r albwm cudd Smile mae'n rhaid dweud fod y cynhyrchiad hwm yn brofiad llawn cystal.

Byddaf yn mynd i weld Ti a Fi eto yn ystod ei thaith, sy'n gymeradwyaeth ynddi'i hun.

Gweddill y daith:
Theatr Torch, Aberdaugleddau - Ebrill 29 - Mai 1
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth - Mai 6-7
Theatr Taliesin, Abertawe - Mai 13 - 15
Theatr Gwynedd, Bangor - Mai 20 - 22
Theatr Sherman, Caerdydd - Mai 27 - 29

Reviewed by: Jon Gower

back to the list of reviews

This review has been read 2129 times

There are 37 other reviews of productions with this title in our database:

 

Privacy Policy | Contact Us | © keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk